Remont ulicy Czerwonej

Remont ulicy Czerwonej w Bielsku-Białej od ulicy Niepodległości do ulicy Komorowickiej

Zakończone zostały prace związane z remontem ul. Czerwonej . Zakres prac  objął: • remont nawierzchni  jezdni ul. Czerwonej z częściową wymianą konstrukcji podbudowy, • remont chodników od skrzyżowania z ul. Komorowicką do ul. Niepodległości, • przebudowę zatok autobusowych, • remont kanalizacji deszczowej z budową odwodnień liniowych, • remont nawierzchni ronda Komorowicka-Czerwona.

Ulica została otwarta do ruchu. Wykonawcą robót jest firma Przedsiębiorstwo Wielbranżowe RADEX Sp. z o.o. ul.Cegielniana 25 43-300 Bielsko-Biała Wartość realizacji zadania: 240 tyś PLN

powrót