Rozbudowa DW 942 (ul. Cieszyńskiej) w Bielsku-Białej – najbliższa zmiana od 21.06.2021 r.

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej informuje, że 21 czerwca 2021 r. zostanie wdrożona tymczasowa organizacja ruchu, polegająca na realizacji dwukierunkowego ruchu pojazdów na ul. Cieszyńskiej jezdnią lewą oraz na przekierowaniu dwukierunkowego ruchu na jezdnię prawą przy dojeździe do skrzyżowania ulic: Cieszyńska, Stawowa, Szarotki.

TOR schemat

TOR schemat


Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej informuje, że 18 czerwca 2021 r. na odcinku ul. Czesława Tańskiego od skrzyżowania ulic: Cieszyńska, Wapienicka do skrzyżowania z ul. Trzech Diamentów, zostanie wdrożona tymczasowa organizacja ruchu, polegająca na całkowitym zamknięciu odcinka.

Na czas robót związanych z ułożeniem warstwy bitumicznej poprowadzony zostanie objazd ul. Cieszyńską oraz ul. Stanisława Skrzydlewskiego. Tymczasowa organizacja ruchu będzie obowiązywała 18 czerwca 2021 r. w godz. od 7:00 do 18:00.

TOR ul. Czesława Tańskiego

TOR ul. Czesława Tańskiego


Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej informuje, że 14 czerwca 2021 r.  zostanie wdrożona tymczasowa organizacja ruchu, obejmująca skrzyżowanie ulic: Cieszyńska, Stawowa, Szarotki (rondo Czesława Niemena).
Tymczasowa organizacja ruchu wprowadza przejezdność przez rondo jak na zwykłym skrzyżowaniu, na głównym kierunku „Wapienica – centrum Bielsko-Biała” i „centrum Bielsko-Biała – Wapienica”. Ruch odbywał się będzie po jezdni prawej od skrzyżowania ulic: Cieszyńskiej i Stanisława Skrzydlewskiego do skrzyżowania ulic: Cieszyńska, Stawowa, Szarotki. Wjazd na skrzyżowanie z ul. Szarotki będzie podporządkowany znakiem STOP (B-20). Ruch na ul. Stawowej będzie jednokierunkowy w kierunku skrzyżowania ulic: Stawowa, Spółdzielców (rondo kpt. pilota Władysława Kułakowskiego). Wjazd i wyjazd z ul. Spółdzielców w kierunku ul. Saperów i odwrotnie będzie odbywał się ul. Cieszyńską po jezdni lewej.
Utrudnienia potrwają do 30 czerwca 2021 r.

TOR Cieszyńska, Stawowa, Szarotki_Strona_1

TOR Cieszyńska, Stawowa, Szarotki_Strona_1

TOR Cieszyńska, Stawowa, Szarotki_Strona_2

TOR Cieszyńska, Stawowa, Szarotki_Strona_2


Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej informuje, że 10 czerwca 2021 r. zostanie wdrożona docelowa organizacja ruchu na skrzyżowaniu ulic: Cieszyńska, Jaworzańska.

TOR Cieszyńska, Jaworzańska

TOR Cieszyńska, Jaworzańska


Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej informuje, że 10 czerwca 2021 r. (w godzinach wieczornych) na ul. Cieszyńskiej na odcinku od skrzyżowania ulic: Cieszyńska, Wapienicka, Czesława Tańskiego do skrzyżowania ulic: Cieszyńska, Stawowa, Szarotki (rondo Czesława Niemena) zostanie wdrożona tymczasowa organizacja ruchu.
Ruch na powyższym odcinku będzie odbywał się dwukierunkowo po wewnętrznych pasach ruchu na obu jezdniach.

TOR Odcinek 3 i 4 od 10.06.2021

TOR Odcinek 3 i 4 od 10.06.2021


Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej informuje, że 28 maja 2021 r. na odcinku ul. Cieszyńskiej od skrzyżowania z ul. Międzyrzecką do skrzyżowania z ul. Jaworzańską, ul. Twórczą, zostanie wprowadzona docelowa organizacja ruchu.


Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej informuje, że 21/22 oraz 24/25 maja 2021 r. na ul. Cieszyńskiej na odcinku od skrzyżowania ulic: Cieszyńska, Jaworzańska, Twórcza do skrzyżowania ulic: Cieszyńska, Wapienicka, Czesława Tańskiego na czas robót bitumicznych zostanie wdrożona tymczasowa organizacja ruchu.

W nocy z 21/22 maja 2021 r. będą prowadzone roboty związane z ułożeniem warstwy bitumicznej na jezdni południowej wraz z częścią ronda przy ul. Wapienickiej. Ruch będzie odbywał się dwukierunkowo jezdnią północną. Na czas robót bitumicznych na rondzie przy ul. Wapienickiej objazd będzie poprowadzony przez teren Bielskiego Centrum Przedsiębiorczości. W nocy z 24/25 maja 2021 r. będą prowadzone roboty bitumiczne na jezdni północnej, ruch będzie odbywał się dwukierunkowo na jezdni południowej.
W celu zminimalizowania utrudnień związanych z przełożeniem ruchu, na obu skrzyżowaniach (rondach) będą obecne osoby do kierowania ruchem. Prace będą prowadzone w godzinach od 19:00 do 5:00.

21.05.20_752_WR_Wprowadzenie TOR_Cieszyńska odc. III

21.05.20_752_WR_Wprowadzenie TOR_Cieszyńska odc. III

 

21.05.20_752_WR_Wprowadzenie TOR_Cieszyńska odc. III

 

21.05.20_752_WR_Wprowadzenie TOR_Cieszyńska odc. III

 

21.05.20_752_WR_Wprowadzenie TOR_Cieszyńska odc. III

21.05.20_752_WR_Wprowadzenie TOR_Cieszyńska odc. III


Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej informuje, że 13 maja 2021 r. na czas prowadzenia robót bitumicznych na ul. Dzwonkowej zostanie wdrożona tymczasowa organizacja ruchu.
Zmiany w organizacji ruchu będą polegały na zamknięciu odcinka ul. Dzwonkowej, od skrzyżowania z ul. Średnią (nowy ślad drogi) do skrzyżowania z ul. Mazurską. Objazd w obu kierunkach poprowadzony będzie ulicami: Zagajnik, łącznik do Międzyrzeckiej, Międzyrzecką, Zwierzyniecką, Dworską, ks. Józefa Londzina, Mazurską.
Utrudnienia potrwają 1 dzień.

21.05.11_745_WR_Wprowadzenie TOR Dzwonkowa

21.05.11_745_WR_Wprowadzenie TOR Dzwonkowa


Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej informuje, że 12 maja 2021 r.  na ul. Cieszyńskiej na odcinku od skrzyżowania ulic: Cieszyńska, Stawowa, Szarotki (rondo Czesława Niemena) do skrzyżowania ulic: Cieszyńska, Piastowska, Marii Konopnickiej, al. gen. Władysława Andersa (rondo Hulanka) –  jezdnia lewa, na czas robót bitumicznych i wykończeniowych zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu.

Zmiany w organizacji ruchu będą polegały na utrzymaniu zamknięcia wjazdu na łącznice „Piastowska-Cieszyńska” przy rondzie Hulanka, zamknięciu dwóch pasów ruchu od ronda Hulanka do ronda Czesława Niemena w kierunku Wapienicy oraz zamknięciu odcinka ul. Jesionowej (skrzyżowania) od ul. Cieszyńskiej do ul. Wodnej. Ruch na ciągu głównym ul. Cieszyńskiej prowadzony będzie dwukierunkowo prawym pasem ruchu. Objazd do ul. Jesionowej będzie odbywał się ul. Cieszyńska do ronda Czesława Niemena, ul. Stawową, ul. Spółdzielców (w kierunku ul. Wodnej).

Utrudnienia potrwają do 28 maja 2021 r.

21.05.06_741_WR_Wprowadzenie TOR Odcinek V - ul. Cieszyńska odc. r. Niemena - r. Hulanka

21.05.06_741_WR_Wprowadzenie TOR Odcinek V – ul. Cieszyńska odc. r. Niemena – r. Hulanka


Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej informuje, że 12 maja 2021 r. na ul. Cieszyńskiej na odcinku od ronda przy ul. Międzyrzeckiej do skrzyżowania z ul. Średnią, ul. Dzwonkową, zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu.
Zmiany w organizacji ruchu polegają na zamknięciu odcinka od ronda przy ul. Międzyrzeckiej do skrzyżowania z ul. Średnią, ul. Dzwonkową. Objazd w obu kierunkach poprowadzony będzie nowo wybudowaną ul. Międzyrzecką, wybudowanym łącznikiem do ul. Zagajnik i dalej przebudowaną ul. Zagajnik oraz ul. Dzwonkową do ul. Cieszyńskiej. Ruch autobusów odbywał się będzie objazdem, przystanki będą funkcjonowały w dotychczasowym układzie.
Utrudnienia potrwają 1 dzień.

21.05.07_744_WR_Wprowadzenie TOR_Cieszyńska odc. I

21.05.07_744_WR_Wprowadzenie TOR_Cieszyńska odc. I


Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej informuje, że 10 maja 2021 r.  na ul. Cieszyńskiej na dojeździe do ronda Hulanka, na czas robót ziemnych, brukarskich i bitumicznych zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu.
Zmiany w organizacji ruchu będą polegały na zawężeniu jezdni przy utrzymaniu przejezdności. Podczas robót bitumicznych zaplanowane zostało ręczne kierowanie ruchem. Utrudnienia potrwają do 28 maja 2021 r.

21.05.06_742_WR_Wprowadzenie TOR Odcinek V - r. Hulanka

21.05.06_742_WR_Wprowadzenie TOR Odcinek V – r. Hulanka


Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej informuje, że 8 maja 2021 r. na czas prowadzenia robót bitumicznych na ul. Dzwonkowej zostanie wdrożona tymczasowa organizacja ruchu.
Zmiany w organizacji ruchu będą polegały na zamknięciu odcinka ul. Dzwonkowej, od skrzyżowania z ul. Średnią (nowy ślad drogi) do skrzyżowania z ul. Mazurską. Objazd w obu kierunkach poprowadzony będzie ulicami: Zagajnik, łącznik do Międzyrzeckiej, Międzyrzecką, Zwierzyniecką, Dworską, ks. Józefa Londzina, Mazurską.
Utrudnienia potrwają 1 dzień.

21.05.06_740_WR_Wprowadzenie TOR Dzwonkowa

21.05.06_740_WR_Wprowadzenie TOR Dzwonkowa


Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej informuje, że 9 kwietnia 2021 r. zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu na czas robót drogowych, instalacyjnych i kanalizacyjnych przebudowy ul. Stanisława Skrzydlewskiego wraz ze skrzyżowaniem z ul. Cieszyńską.
Projekt organizacji ruchu zakłada:
• Utrzymanie głównego objazdu ul. Cieszyńskiej ulicami Czesława Tańskiego, Spółdzielców, Stawową;
• Ul. Stanisława Skrzydlewskiego od strony północnej pozostaje zamknięta dla ruchu pojazdów;
• Dojazd do posesji i firm (BB-PARTS, GORMI) będzie odbywał się w dotychczasowym układzie, od ronda Czesława Niemena w kierunku Lotniska po jezdni prawej, dwukierunkowo;
• Dojazd do posesji i firm (Lotnisko, Lidl, IMO, Hydrokrak) oraz ul. Saperów i Spółdzielców będzie odbywał się od ronda Czesława Niemena w kierunku Lotniska po jezdni lewej, dwukierunkowo;
• Przeniesienie przystanków autobusowych Cieszyńska Os. Wojska Polskiego (nr przystanku 62 i 63) na przystanki Os. Wojska Polskiego (nr przystanku 310 i 311) zostaje utrzymane.
Utrudnienia potrwają do 30 kwietnia 2021 r.

21.04.06_715_WR_Wprowadzenie TOR Cieszyńska i Skrzydlewskiego II

21.04.06_715_WR_Wprowadzenie TOR Cieszyńska i Skrzydlewskiego II


Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej informuje, że 17 marca 2021 r. na czas przebudowy ul. Cieszyńskiej zostanie wdrożona tymczasowa organizacja ruchu.
Projekt organizacji ruchu wprowadzać będzie następujące zmiany:
• Na odcinku do ronda przy ul. Jaworzańskiej ruch w kierunku centrum odbywać się będzie jednym pasem ruchu, po stronie prawej. W kierunku Jaworza zjazd z ronda przy ul. Czesława Tańskiego będzie odbywał się zewnętrznym pasem ruchu. Na wysokości mostu w Wapienicy ruch zostanie skierowany na pas wewnętrzny.
• Ruch pieszy odbywał się będzie po wybudowanych chodnikach wzdłuż ul. Cieszyńskiej. Przejście poprzeczne przez ul. Cieszyńską będzie się odbywać nowym wybudowanym przejściem podziemnym na wysokości Domu Kultury oraz przejściem naziemnym przy rondzie Czesława Tańskiego, Wapienicka.
• W związku z otwarciem nowego przejścia podziemnego w Wapienicy zostanie zlikwidowane przejście tymczasowe na ul. Cieszyńskiej w rejonie ronda Jaworzańska od strony Cieszyna.
• Wyznaczone przejścia dla pieszych na odcinku od ronda ul. Międzyrzeckiej do ronda Czesława Tańskiego/Wapienicka będą funkcjonowały już w układzie docelowym.
Utrudnienia potrwają do 15 czerwca 2021 r.

21.03.12_703_WR_Wprowadzenie TOR Jaworzańska-Wapienicka

21.03.12_703_WR_Wprowadzenie TOR Jaworzańska-Wapienicka


Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej informuje, że 17 marca 2021 r. na czas realizacji robót drogowych, instalacyjnych i kanalizacyjnych przebudowy ul. Stanisława Skrzydlewskiego wraz ze skrzyżowaniem z ul. Cieszyńską zostanie wdrożona tymczasowa organizacja ruchu.
Projekt organizacji ruchu wprowadzać będzie następujące zmiany:
• Główny objazd ul. Cieszyńskiej będzie odbywać się ulicami: Czesława Tańskiego, Spółdzielców, Stawową;
• Ulica Stanisława Skrzydlewskiego od strony północnej zostanie zamknięta dla ruchu pojazdów;
• Dojazd do posesji i firm (Lotnisko, Lidl, IMO, Hydrokrak, BB-PARTS, GORMI) będzie odbywał się od ronda Czesława Niemena w kierunku Lotniska po jezdni prawej, dwukierunkowo;
• Dojazd do ul. Saperów będzie odbywał się dwukierunkowo ul. Spółdzielców oraz fragmentem ul. Cieszyńskiej;
• Przeniesienie przystanków autobusowych Cieszyńska Os. Wojska Polskiego (nr przystanku 62 i 63) na przystanki Os. Wojska Polskiego (nr przystanku 310 i 311).
Utrudnienia potrwają do 10 kwietnia 2021 r.

21.03.12_704_WR_Wprowadzenie TOR Cieszyńska i Skrzydlewskiego

21.03.12_704_WR_Wprowadzenie TOR Cieszyńska i Skrzydlewskiego


Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej informuje, że 25 lutego 2021 r. na czas przebudowy ul. Słowiańskiej zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu. Zmiana organizacji ruchu obejmuje budowę odcinka kanalizacji deszczowej, na odcinku ul. Słowiańskiej od strony ul. Jaworzańskiej do rejonu wjazdu do Szkoły Podstawowej nr 32. Pozostawiony zostanie dojazd i dojście do szkoły oraz ul. Celtyckiej od strony ul. Handlowej.
Utrudnienia potrwają do 12 marca 2021 r.

21.02.24_691_WR_Wprowadzenie TOR

21.02.24_691_WR_Wprowadzenie TOR_ ul. Słowiańska


Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej informuje, że 5 stycznia 2021 r. zostanie wprowadzony ruch okrężny na Rondzie Czesława Niemena wraz z wlotami: ul. Cieszyńskiej, ul. Szarotki i ul. Stawowej.


Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej informuje, że 23 grudnia 2020 r. zostanie wprowadzona docelowa organizacja ruchu na odcinku ul. Międzyrzeckiej od skrzyżowania z ul. Tadeusza Regera do rejonu Kościoła.

20.12.21_658_WR_Wprowadzenie DOR_Międzyrzecka

20.12.21_658_WR_Wprowadzenie DOR_Międzyrzecka


Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej informuje, o wprowadzeniu w dwóch etapach docelowej organizacji ruchu na odcinku ul. Cieszyńskiej od granicy miasta do ronda z nowo wybudowaną ul. Międzyrzecką.
ETAP I: obejmuje zamknięcie nowo wybudowanej ul. Dzwonkowej i prowadzenie ruchu drogowego po starym przebiegu ul. Dzwonkowej oraz odcinkowo prowadzony ruch wahadłowy na fragmencie ul. Cieszyńskiej skrzyżowania z ul. Średnią do granicy miasta;
ETAP II: wprowadza ruch dwukierunkowy na wybudowanych odcinkach.
Zmiana organizacji ruchu planowana dla etapu I jest dnia 21.12.2020 r., natomiast dla etapu II – 23.12.2020 r.

20.12.18_655_WR_Wprowadzenie DOR_Cieszyńska

20.12.18_655_WR_Wprowadzenie DOR_Cieszyńska


Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej informuje, że 25 listopada 2020 r. na czas przebudowy ul. Cieszyńskiej zostanie wdrożona tymczasowa organizacja ruchu, obejmująca roboty budowlane drogowe na skrzyżowaniu ulic: Cieszyńska, Stawowa i Szarotki (budowa nowego ronda etap II).
Tymczasowa organizacja ruchu wprowadza przejezdność przez rondo jak na zwykłym skrzyżowaniu, na głównym kierunku „Wapienica- centrum miasta” i „centrum miasta – Wapienica”. Ruch odbywał się będzie po jezdni prawej od skrzyżowania ul. Cieszyńskiej i Stanisława Skrzydlewskiego do ronda Czesława Niemena. Wjazd na skrzyżowanie z ul. Szarotki będzie podporządkowany znakiem STOP (B-20). Ruch na ul. Stawowej będzie jednokierunkowy w kierunku ronda im. kpt. pilota Władysława Kułakowskiego. Wjazd i wyjazd z ulic Spółdzielców i Saperów będzie odbywał się ul. Cieszyńską po jezdni lewej. Wyjeżdżając z powyższych ulic na ul. Cieszyńską należy kierować się w stronę Wapienicy (w prawo) w włączyć do ruchu na skrzyżowaniu ul. Cieszyńskiej i Stanisława Skrzydlewskiego. Wjazd na skrzyżowanie będzie 31 grudnia 2020 r.

20.11.20_635_WR_Wprowadzenie TOR_Cieszyńska - r. Niemena etap II zdj I

20.11.20_635_WR_Wprowadzenie TOR_Cieszyńska – r. Niemena etap II zdj I

 

20.11.20_635_WR_Wprowadzenie TOR_Cieszyńska - r. Niemena etap II zdj II

20.11.20_635_WR_Wprowadzenie TOR_Cieszyńska – r. Niemena etap II zdj II


Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej informuje, że w dniu 30 października 2020 r. na czas przebudowy ul. Cieszyńskiej obejmującej roboty inżynieryjne i drogowe od granicy miasta z Jaworzem do ul. Średniej/Dzwonkowej na jezdni lewej (w kierunku centrum Bielska-Białej), zostanie wdrożona tymczasowa organizacja ruchu. Prace prowadzone będą przy połówkowym zajęciu jezdni lewej i wprowadzeniu ruchu wahadłowego sterowanego sygnalizacją świetlną. Ulica Średnia od skrzyżowania z ul. Cieszyńską do wjazdu na stację Orlen będzie jednokierunkowa. Objazd do ul. Cieszyńskiej zostanie poprowadzony ul. Średnią, ul. Potok i ul. Światopełka. Utrudnienia potrwają do 18 grudnia 2020 r.

20.10.28_609_WR_Wprowadzenie TOR_Cieszyńska odc. I

20.10.28_609_WR_Wprowadzenie TOR_Cieszyńska odc. I


Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej informuje, że 12 października 2020 r. na czas przebudowy ulicy Cieszyńskiej w Bielsku-Białej zostanie wdrożona tymczasowa organizacja ruchu, obejmująca zamknięcie odcinka od skrzyżowania z ul. Międzyrzecką do skrzyżowania z ul. Średnią. Objazd w obu kierunkach poprowadzony będzie nowo wybudowaną ul. Międzyrzecką, wybudowanym łącznikiem do ul. Zagajnik i ul. Dzwonkową do ul. Cieszyńskiej. Wyjazd ze stacji paliw będzie skierowany na „stary” odcinek ul. Dzwonkowej, która będzie włączona do nowego odcinka. Ruch autobusów odbywał się będzie objazdem, funkcjonował będzie przystanek na pętli przy ul. Dzwonkowej, a dodatkowy przystanek na ul. Dzwonkowej będzie pominięty. Utrudnienia potrwają do 18 grudnia 2020 r.

20.10.07_590_WR_Wprowadzenie TOR_Cieszyńska odc. I

20.10.07_590_WR_Wprowadzenie TOR_Cieszyńska odc. I


Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej informuje, że w godzinach nocnych z dnia 3 na 4 września 2020 r. będą wykonywane prace bitumiczne na ulicy Tadeusza Regera (od skrzyżowania ulic: Cieszyńska, Jaworzańska do końca starego przebiegu ulicy Tadeusza Regera). W zakresie prowadzonych robót (odpowiednio oznakowanych) – ulica będzie zamknięta, ruch będzie sterowany ręcznie.


Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej informuje, że w dniu 24 sierpnia 2020 r. zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu polegająca na utrzymaniu zamknięcia wjazdu na łącznicę „Piastowska-Cieszyńska” przy Rondzie Hulanka oraz zamknięciu dwóch pasów ruchu od Ronda Niemena do Ronda Hulanka (k. centrum). Ruch poprowadzony będzie dwukierunkowo nowymi pasami ruchu. Jednocześnie wyjazdy na ul. Cieszyńską z ulic: Klonowa, Wrzosowa, Agrestowa, Jedności oraz wjazd w ul. Klonową będą zamknięte. Planowany termin obowiązywania tymczasowej organizacji ruchu przewidziano do 24 listopada 2020 r.


Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej informuje, że w dniu 10 sierpnia 2020 r. na czas przebudowy kolejnego etapu ul. Dzwonkowej w Bielsku-Białej, zostanie wdrożona tymczasowa organizacja ruchu, polegająca na zamknięciu odcinka ul. Dzwonkowej o długości ok. 190 m, od skrzyżowania z ul. Dziewanny do skrzyżowania z ul. Mazurską z wyłączeniem obu skrzyżowań.
Objazd w obu kierunkach poprowadzony będzie ulicami: Zagajnik, Międzyrzecką, Zwierzyniecką, Dworską, ks. Józefa Londzina, Mazurską.
20.08.04_537_WR_Wprowadzenie TOR_Dzwonkowa


Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej informuje, że 3 sierpnia 2020 r. zostanie wdrożona tymczasowa organizacja ruchu na czas przebudowy kolejnego etapu ul. Międzyrzeckiej na odcinku około 160 m, od wjazdu do firmy Proseat Sp. z o.o. w kierunku północnym. Tymczasowa organizacja ruchu będzie polegała na zamknięciu odcinka z zachowanym dojazdem do posesji prywatnych. Zmiana organizacji ruchu będzie dotyczyła również wprowadzenia docelowego ruchu dwukierunkowego na ul. Międzyrzeckiej od skrzyżowania z ul. Twórczą do wjazdu do firmy Proseat Sp. z o.o.20.07.31_533_WR_Wprowadzenie TOR Międzyrzecka_Strona_2


Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej informuje, że w dniu 22 lipca 2020 r. na czas przebudowy ul. Cieszyńskiej na skrzyżowaniu z ul. Jesionową, zostanie wdrożona tymczasowa organizacja ruchu.
Zamknięty zostanie odcinek ul. Jesionowej od ul. Cieszyńskiej do ul. Wodnej oraz lewy pas jezdni na ul. Cieszyńskiej, na którym prowadzone są obecnie roboty budowlane. Pas jezdni, po którym odbywa się aktualnie ruch pozostaje czynny. Objazd do ul. Jesionowej będzie odbywał się ulicami: Cieszyńską (do ronda Czesława Niemena) – Stawową – Spółdzielców (w kierunku ul. Wodnej).
Utrudnienia potrwają do 20 sierpnia 2020 r.


Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej informuje, że w dniu 13 lipca 2020 r. na ulicy Cieszyńskiej w Bielsku-Białej na odcinku od mostu na rzece Wapieniczance do skrzyżowania ulic: Cieszyńska, Wapienicka, Czesława Tańskiego zostanie wdrożona tymczasowa organizacja ruchu, polegająca na prowadzeniu robót budowlanych na południowej jezdni ul. Cieszyńskiej na wskazanym odcinku.
Zmiany zakładają także przywrócenie ruchu dwukierunkowego na ul. Cieszyńskiej na odcinku od mostu na rzece Wapieniczance do skrzyżowania ulic: Cieszyńska, Wapienicka, Czesława Tańskiego.
20.07.09 510 Wr Wprowadzenie Tor


Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej informuje, że 29 czerwca 2020 r. na czas przebudowy ulicy Cieszyńskiej zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu, obejmująca roboty drogowe na skrzyżowaniu ulic: Cieszyńska, Stawowa, Szarotki (budowa nowego ronda – Etap I).
Tymczasowa organizacja ruchu wprowadza przejezdność „na wprost” przez rondo jak na skrzyżowaniu zwykłym, na głównym kierunku „Wapienica – centrum Bielsko-Biała” i „centrum Bielsko-Biała – Wapienica”
Wjazd na skrzyżowanie z ul. Stawową i ul. Szarotki będzie podporządkowany znakiem STOP (B-20). Z i na ul. Szarotki i ul. Begonii dopuszczony będzie ruch autobusów i ruch dojazdowy do posesji na zamkniętym odcinku ulicy.
Na odcinku długości 150 m ul. Cieszyńskiej, za skrzyżowaniem z ul. Klonową wprowadzone będzie zawężenie jezdni do jednego, skrajnego pasa jezdni a ruch wahadłowy sterowany będzie sygnalizacją świetlną.
Utrudnienia potrwają do 7 sierpnia 2020 r.
20.06.22 493 Wr Wprowadzenie Tor Cieszyńska R. Niemena


Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej informuje, że 26 czerwca 2020 r. na czas przebudowy ul. Cieszyńskiej zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu, obejmująca roboty inżynieryjne i drogowe od granicy z Jaworzem do ul. Średniej na jezdni prawej (w kierunku centrum Bielska-Białej).
Tymczasowa organizacja ruchu wprowadza ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną. Ulica Średnia od skrzyżowania z ul. Cieszyńską do ul. Marzanny będzie jednokierunkowa. Objazd do ul. Cieszyńskiej zostanie poprowadzony ul. Średnią, ul. Potok i ul. Światopełka.
Utrudnienia potrwają do 7 sierpnia 2020 r. Rys.


Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej informuje, że 22 czerwca 2020 r. na czas przebudowy ulicy Cieszyńskiej zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu, obejmująca roboty kanalizacyjne na skrzyżowaniu ulic: Cieszyńska, Stanisława Skrzydlewskiego.
Tymczasowa organizacja ruchu wprowadza ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną na kierunku ul. Cieszyńska – ul. Stanisława Skrzydlewskiego PN oraz na dojeździe do ul. Stanisława Skrzydlewskiego PD (dojazd do sklepu Lidl i lotniska).
Utrudnienia potrwają do 27 czerwca 2020 r.
Etap I
Etap II


Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej informuje, że 5 czerwca 2020 r. (godz. 4:00) na czas przebudowy ul. Cieszyńskiej zostanie wdrożona tymczasowa organizacja ruchu, obejmująca roboty budowlane na północnej jezdni ul. Cieszyńskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Jaworzańską do skrzyżowania z ul. Wapienicką, ul. Czesława Tańskiego.

Zmiana tymczasowej organizacji ruchu polega na otwarciu ul. Cieszyńskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Jaworzańską do skrzyżowania z ul. Tadeusza Regera oraz wprowadzeniu ruchu okrężnego na skrzyżowaniu z ul. Wapienicką, ul. Czesława Tańskiego. Ruch z ul. Tadeusza Regera zostanie poprowadzony nowo wybudowanym odcinkiem drogi ul. Cieszyńskiej. Na odcinku od skrzyżowania z ul. Jaworzańską do mostu nad potokiem Wapienica ruch będzie odbywał się dwukierunkowo. Od mostu do skrzyżowania z ul. Wapienicką, ul. Czesława Tańskiego utrzymane zostanie częściowe zawężenie jezdni. Ruch w tym miejscu nadal będzie odbywał się wahadłowo przy sterowaniu sygnalizacją świetlną, w zależności od postępu robót lewym bądź prawym pasem ruchu.
20.06.02 476 Wr Wprowadzenie Tor


Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej informuje, że w dniu 22 maja 2020 r. nastąpi wprowadzenie docelowej organizacji ruchu polegającej na wprowadzeniu ruchu okrężnego na mini rondzie na ul. Wapienickiej.
Rys. 1


Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej informuje, że 17 kwietnia 2020 r. na czas przebudowy ulicy Cieszyńskiej w Bielsku-Białej zostanie wdrożona tymczasowa organizacja ruchu, obejmująca roboty drogowe wzdłuż ulicy Cieszyńskiej w rejonie ulicy Zapłocie Duże. Zmiany w organizacji ruchu będą polegały na częściowym zawężeniu jezdni ulicy Cieszyńskiej od ulicy Zapłocie Duże w kierunku mostu. Podczas prowadzenia robót ruch będzie odbywał się w zależności od postępu prac lewym bądź prawym pasem ruchu dwukierunkowo, wahadłowo i będzie sterowany ręcznie. Utrudnienia potrwają do 30 kwietnia 2020 r.


Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej informuje, że 17 kwietnia 2020 r. na czas przebudowy ulicy Cieszyńskiej w Bielsku-Białej zostanie wdrożona tymczasowa organizacja ruchu, polegająca na likwidacji skrzyżowania ulicy Cieszyńskiej z ulicą Zapłocie Duże. Objazd poprowadzony będzie nowo wybudowaną ulicą Czesława Tańskiego oraz nowo wybudowaną prostopadle do niej drogą dojazdową.


Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej informuje, że 16 kwietnia 2020 r. na czas przebudowy ulicy Cieszyńskiej w Bielsku-Białej zostanie wdrożona tymczasowa organizacja ruchu, obejmująca roboty drogowe na ulicy Szarotki na odcinku od ronda Czesława Niemena do ulicy Malwowej. Zmiany w organizacji ruchu będą polegały na całkowitym wyłączeniu z ruchu kołowego jezdni ulicy Szarotki, za wyjątkiem przejazdu dla MZK, mieszkańców ulicy Szarotki i ulicy Begonii oraz klientów do znajdujących się na tym odcinku punktów usługowych. Podczas prowadzenia robót ruch będzie odbywał się w zależności od postępu prac lewym bądź prawym pasem ruchu dwukierunkowo, w wyjątkowych przypadkach wahadłowo przy sterowaniu ręcznym bądź sygnalizacją świetlną.
Utrudnienia potrwają do 20 czerwca 2020 r.


Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej informuje, że w dniu 9 kwietnia 2020 r. na czas przebudowy ulicy Cieszyńskiej
w Bielsku-Białej
zostanie wdrożona tymczasowa organizacja ruchu, obejmująca budowę południowo-zachodniej części ronda na skrzyżowaniu z ulicą Wapienicką i ulicą Czesława Tańskiego. Zmiany będą polegać na skierowaniu ruchu z ulicy Wapienickiej na wybudowany nowy przebieg ulicy Wapienickiej i dalej dwukierunkowo wybudowaną wschodnią jezdnią ronda do ulicy Czesława Tańskiego i ulicy Cieszyńskiej. Ruch sterowany będzie sygnalizacją świetlną. W rejonie minironda na ulicy Wapienickiej będzie funkcjonowała sygnalizacja wahadłowa. Utrudnienia potrwają do 8 maja 2020 r.


Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej informuje, że 6 kwietnia 2020 r. na czas przebudowy ulicy Cieszyńskiej w Bielsku-Białej zostanie wdrożona tymczasowa organizacja ruchu, polegająca na częściowym zawężeniu jezdni na ulicy Cieszyńskiej w rejonie ulicy Zapłocie Duże. Ruch będzie odbywać się w zależności od postępu robót, lewym bądź prawym pasem ruchu dwukierunkowo, wahadłowo. Umożliwiony będzie wjazd na ulicę Zapłocie Duże. Utrudnienia potrwają do 8 kwietnia 2020 r.


Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej informuje, że 3 kwietnia 2020 r. na czas przebudowy ulicy Cieszyńskiej w Bielsku-Białej zostanie wdrożona organizacja ruchu, obejmująca objazd tymczasową drogą w związku z budową ronda w ciągu ulicy Wapienickiej. Zmiany w tymczasowej organizacji ruchu polegać będą na wyłączeniu z ruchu całej powierzchni projektowanego ronda, a ruch poprowadzony będzie na zasadzie wahadła sterowanego sygnalizacją świetlną drogą objazdową jednopasową.


Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej informuje, że 31 marca 2020 r. na czas przebudowy ulicy Cieszyńskiej w Bielsku-Białej na odcinku od skrzyżowania z ul. Jaworzańską do skrzyżowania z ul. Tadeusza Regera zostanie wdrożona tymczasowa organizacja ruchu, polegająca na zamknięciu wskazanego odcinka. Objazd poprowadzony będzie dwukierunkowo ul. Tadeusza Regera i ul. Twórczą (nowy przebieg). Dojazd do sklepów przy ul. Cieszyńskiej zostanie zachowany. Osygnalizowane będzie również istniejące przejście przez ul. Tadeusza Regera. Ruch autobusów będzie odbywał się objazdem z przystankiem na ul. Twórczej (nowy przebieg), natomiast ruch pieszych będzie poprowadzony istniejącymi wybudowanymi chodnikami wzdłuż ul. Tadeusza Regera i ul. Twórczej.


Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej informuje, że 10 marca 2020 r. na czas przebudowy ulicy Cieszyńskiej w Bielsku-Białej na odcinku od Ronda Czesława Niemena do Ronda Hulanka (jezdnia lewa) zostanie wdrożona tymczasowa organizacja ruchu, polegająca na zamknięciu wjazdu na łącznice „Piastowska-Cieszyńska” przy Rondzie Hulanka oraz dwóch pasów jezdni na wskazanym odcinku w kierunku Cieszyna. Ruch będzie prowadzony dwukierunkowo pozostałymi pasami ruchu. Dojazd do ul. Kwiatowej, ul. Kazimierza Brodzińskiego oraz ul. Jesionowej będzie umożliwiony.


Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej informuje, że 4 marca 2020 r. na czas robót inżynieryjnych na ulicy Cieszyńskiej w Bielsku-Białej (na odcinku od granicy miasta do ronda z ulicą Międzyrzecką (nowy przebieg), zostanie wdrożona tymczasowa organizacja ruchu, polegająca na wprowadzeniu ruchu wahadłowego sterowanego sygnalizacją świetlną. 


Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej informuje, że 24 lutego 2020 r. na czas robót drogowych na ulicy Cieszyńskiej w Bielsku-Białej (na odcinku od ulicy Jaworzańskiej do ulicy Tadeusza Regera), zostanie wdrożona tymczasowa organizacja ruchu, polegająca na wprowadzeniu zawężenia jezdni do jednego pasa ruchu w kierunku centrum miasta.


Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej informuje, że 19 lutego 2020 r. na czas robót drogowych na ulicy Międzyrzeckiej w Bielsku-Białej (na odcinku od ronda przy ulicy Jaworzańskiej do ulicy Przy Torach), zostanie wdrożona tymczasowa organizacja ruchu, polegająca na wprowadzeniu jednostronnego zawężenia jezdni oraz ruchu wahadłowego sterowanego sygnalizacją świetlną (obejmującą IV etapy). W etapie I oraz IV zostaną wyłączone z użytkowania miejsca parkingowe przy firmie Proseat. W etapie II łącznik z parkingiem przycmentarnym przy ulicy Zniczowej zaprojektowano jako drogę jednokierunkową w kierunku ulicy Zniczowej.
Informuje się także, że z uwagi na budowę kanalizacji deszczowej nie będzie możliwości zaparkowania pod pawilonem usługowym przy ulicy Międzyrzeckiej 26. Dojazd do prywatnych posesji będzie zachowany, ale wyjazd z nich – będzie na ruchu wahadłowym sterowanym sygnalizacją świetlną.


Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej informuje, że 17 lutego 2020 r. na czas robót drogowych na ulicy Stawowej w Bielsku-Białej (na odcinku od ulicy Podchorążych do Ronda Czesława Niemena), zostanie wdrożona tymczasowa organizacja ruchu, polegająca na wprowadzeniu zawężenia pasów jezdni przy zachowaniu ruchu dwukierunkowego oraz ciągłości ruchu pieszego. Utrudnienia potrwają do 29 maja 2020 r.


Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej informuje, że w dniu 11 lutego 2020 r. na czas budowy kanalizacji deszczowej na ulicy Szarotki w Bielsku-Białej (odcinek od Ronda Czesława Niemena do ulicy Malwowej), zostanie wdrożona tymczasowa organizacja ruchu, polegająca na wprowadzeniu zawężenia pasów jezdni. Utrudnienia potrwają do 6 marca 2020 r.


Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej informuje, że w dniu 6 lutego 2020 r. na czas przebudowy ulicy Tadeusza Regera
(w rejonie skrzyżowania z ulicą Twórczą) zostanie wdrożona tymczasowa organizacja ruchu, polegająca na wprowadzeniu ruchu wahadłowego. Prace drogowe będą się odbywały w trzech etapach, przy odcinkowym zawężeniu jezdni do jednego pasa ruchu. W zależności od etapu robót, ruch będzie sterowany poprzez uprawnionego pracownika bądź za pomocą sygnalizacji świetlnej. Ruch pieszy poprowadzony będzie istniejącymi chodnikami. Utrudnienia potrwają do 20 lutego 2020 r.


Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej informuje, że w dniu 4 lutego 2020 r. (godz. 8:00), na czas przebudowy ulicy Cieszyńskiej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Jaworzańską do ronda z ulicą Międzyrzecką (nowy przebieg) zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu. Zmiany będą polegały na dopuszczeniu do ruchu obu jezdni ulicy Cieszyńskiej i przywróceniu ruchu dwukierunkowego. Z uwagi na konieczność prowadzenia robót wykończeniowych wyłączone z ruchu będą pasy zewnętrzne na obu jezdniach. Oddane do ruchu zostanie również rondo na skrzyżowaniu z ulicą Jaworzańską, gdzie ruch będzie się odbywać po wewnętrznym pasie ruchu. Dodatkowo przejścia dla pieszych przez ulicę Jaworzańską oraz ulicę Cieszyńską (tymczasowe) zostaną wyposażone we wzbudzaną sygnalizację świetlną.


Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej informuje, że w dniu 27 stycznia 2020 r. na czas przebudowy ulicy Cieszyńskiej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Wapienicką do skrzyżowania z ulicą Stanisława Skrzydlewskiego zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu. Zmiany będą polegały na wyłączeniu w/w odcinka z ruchu z jednoczesnym skierowaniem go na nowo wybudowany odcinek ulicy Czesława Tańskiego i dalej istniejącym odcinkiem ulicy Czesława Tańskiego do ulicy Stanisława Skrzydlewskiego i ulicy Cieszyńskiej. Objazd wiąże się ze zmianą pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniu ulicy Czesława Tańskiego z ulicą Stanisława Skrzydlewskiego oraz ulicy Czesława Tańskiego z ulicą Trzech Diamentów (która będzie drogą podporządkowaną). Na zamknięty odcinek ulicy Cieszyńskiej dopuszczony będzie jedynie dojazd do posesji. Natomiast dojazd do ulicy Wierzbowej wyznaczony będzie ulicami Wapienicką oraz Pieczarkową.
Ruch autobusów odbywał się będzie objazdem. Szczegółowe informacje pod linkiem: https://komunikacja.bielsko.pl/index.php/2020/01/22/zamkniecie-dla-ruchu-fragmentu-ulicy-cieszynskiej-od-27-stycznia/.


Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej informuje, że w dniu 9 stycznia 2020 r. zostanie wdrożona tymczasowa organizacja ruchu, obejmująca roboty drogowe na ulicy Cieszyńskiej od Ronda Hulanka do istniejącej wyspy na wysokości ulicy Agrestowej w Bielsku-Białej. Wprowadzone zmiany w organizacji ruchu polegać będą na zamknięciu wjazdu na łącznicę „Piastowska-Cieszyńska” przy Rondzie Hulanka oraz dwóch pasów jezdni w kierunku Cieszyna. Ruch prowadzony będzie dwukierunkowo pozostałymi pasami ruchu. Przewidywany termin obowiązywania tymczasowej organizacji ruchu – do dnia 29 lutego 2020 r.


Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej informuje, że w dniu 2 stycznia 2020 r. zostanie wdrożona tymczasowa organizacja ruchu, polegająca na wprowadzeniu ruchu wahadłowego na ulicy Cieszyńskiej w Bielsku-Białej od ulicy Wierzbowej do ulicy Krzywej (centrum Wapienicy). Roboty drogowe prowadzone będą odcinkami o długości 60 m przy zajęciu połowy jezdni. Ruch wahadłowy sterowany będzie sygnalizacją świetlną. Przewidywalny termin obowiązywania tymczasowej organizacji ruchu – do dnia 31 stycznia 2020 r.


Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej informuje, że w dniu 13 grudnia 2019 r. zostanie wdrożona tymczasowa organizacja ruchu, polegająca na wprowadzeniu ruchu wahadłowego na ulicy Cieszyńskiej od ulicy Wapienickiej do ulicy Wierzbowej w centrum Wapienicy w Bielsku-Białej. Roboty drogowe prowadzone będą odcinkami o długości 60 m przy zajęciu połowy jezdni. Ruch wahadłowy sterowany będzie sygnalizacją świetlną. Utrudnienia potrwają do 20 grudnia 2019 r.


Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej informuje, że 25 listopada 2019 r. planowane jest przywrócenie ruchu dwukierunkowego kołowego i pieszego na ulicy Cieszyńskiej, na odcinku od skrzyżowania z ulicą Stanisława Skrzydlewskiego do ronda Niemena.
Ponadto 25 listopada 2019 r. zostanie wprowadzona tymczasowa organizacji ruchu, obejmująca zamknięcie ulicy Stanisława Skrzydlewskiego, na odcinku od skrzyżowania z ulicą Cieszyńską do ulicy Trzech Diamentów. Przewidywalny termin obowiązywania tymczasowej organizacji ruchu – do dnia 10 stycznia 2020 r.


Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej informuje, że w związku z budową skrzyżowania ulic: Tańskiego, Krzywa, w dniu 19 listopada 2019 r. zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu, polegająca na zamknięciu ulicy Krzywej od strony ulicy Cieszyńskiej. Utrudnienia potrwają do 20 grudnia 2019 r.


Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej informuje, że w dniu 14 listopada 2019 r. zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu na ulicy Cieszyńskiej, polegająca na zamknięciu odcinka pomiędzy ulicą Dzwonkową a wybudowanym łącznikiem między ulicą Zagajnik a ulicą Międzyrzecką (nowy przebieg). Objazd prowadzony będzie w obu kierunkach ulicami: Dzwonkową, Cieszyńską, Międzyrzecką (nowy przebieg) i wybudowanym łącznikiem. Utrudnienia potrwają do 31 grudnia 2019 r.


Miejski Zarząd Dróg informuje, iż w dniu 24 października 2019 r. zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu na ul. Cieszyńskiej, polegająca na poprowadzeniu ruchu wybudowaną południową obwiednią ronda przy ul. Jaworzańskiej. Ruch na obwiedni będzie odbywał się wahadłowo przy sterowaniu sygnalizacją świetlną. Utrudnienia potrwają do 30 listopada 2019 r.

20191024091038-rys-1.pdf


Miejski Zarząd Dróg informuje, iż w dniu 23 października 2019 r. zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu, polegająca na zamknięciu wlotu ul. Jagienki (od strony ul. Cieszyńskiej). Objazd do ul. Jagienki poprowadzony będzie ul. Światopełka oraz ul. Marzanny. Jednocześnie na ul. Cieszyńskiej zostanie utrzymany ruch jednokierunkowy w kierunku Jasienicy.
Utrudnienia potrwają do 30 listopada 2019 r.

20191024085914-rys-1.pdf


Miejski Zarząd Dróg informuje, że w dniu 14.10.2019 r. zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu, w związku z wykonywaniem robót kanalizacyjnych na ul. Cieszyńskiej, przy utrzymaniu ruchu dwukierunkowego z częściowym zawężeniem jezdni na odcinku od ul. Wapienickiej w kierunku ul. Zapłocie Duże do istniejącego przejścia dla pieszych. Roboty kanalizacyjne będą realizowane przy niezbędnym ograniczeniu ruchu kołowego i zachowaniu ciągłości ruchu pieszego. Przewidywalny termin obowiązywania tymczasowej organizacji ruchu – do dnia 25.10.2019 r.


Miejski Zarząd Dróg informuje, iż w dniu 01.10.2019 r. zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu, w związku z wykonywaniem robót kanalizacyjnych na ul. Stawowej (przy dojeździe do Ronda Czesława Niemena). Roboty kanalizacyjne będą realizowane przy niezbędnym ograniczeniu ruchu kołowego i zachowaniu ciągłości ruchu pieszego. Ponadto na odcinku robót, ruch kołowy będzie sterowany ręcznie. Utrudnienia potrwają do 18.10.2019 r.

rys-1.pdf


Miejski Zarząd Dróg informuje, iż w dniu 25.09.2019 r. zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu, w związku z budową drogi objazdowej w rejonie skrzyżowania ul. Cieszyńskiej z ul. Wapienicką. Utrudnienia potrwają do 15.10.2019 r.


Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej informuje, że 30.07.2019 r. zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu na czas przebudowy ul. Cieszyńskiej, polegająca na zamknięciu wlotu ul. Zniczowej od ul. Cieszyńskiej przy obowiązującym jednym kierunku ruchu (od skrzyżowania z ul. Jaworzańską do ronda przy ul. Międzyrzeckiej – nowy przebieg). Objazd prowadzony będzie ul. Międzyrzecką – nowy przebieg, ul. Międzyrzecką do istniejącego łącznika w kierunku ul. Zniczowej. Wloty ul. Międzyrzeckiej i ul. Twórczej od ul. Cieszyńskiej pozostają zamknięte.
Przewidywalny termin obowiązywania tymczasowej organizacji ruchu – 23.08.2019 r.

Podkład mapowy „© autorzy OpenStreetMap”


Miejski Zarząd Dróg informuje, iż w dniu 23.07.2019 r. zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu, polegająca na wprowadzeniu dodatkowych zakazów ruchu:
– od skrzyżowania z ul. Stanisława Skrzydlewskiego do wjazdu na Osiedle Polskich Skrzydeł (odcinek 170 m)
– od ronda Niemena do wjazdu na Osiedle Wojska Polskiego/Stacji BP (70 m)
Jednocześnie zostanie przekierowany ruch pieszy na istniejące ciągi piesze na Osiedlu Polskich Skrzydeł i Osiedlu Wojska Polskiego oraz zostanie dopuszczona relacji na wprost z wlotu ul. Stanisława Skrzydlewskiego przez skrzyżowanie z ul. Cieszyńską w kierunku do sklepu LIDL.

Podkład mapowy „© autorzy OpenStreetMap”Podkład mapowy „© autorzy OpenStreetMap”


Miejski Zarząd Dróg informuje, iż w dniu 19.07.2019 r. zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu, polegająca na wprowadzeniu ruchu wahadłowego sterowanego sygnalizacją świetlną na ul. Jaworzańskiej (odcinek od ul. Cieszyńskiej do ul. Tylnej). Wprowadzona organizacja będzie obowiązywać do 09.08.2019 r.

Podkład mapowy „© autorzy OpenStreetMap”


Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej informuje, iż w dniu 16.07.2019 r. zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu na czas przebudowy ul. Cieszyńskiej polegająca na zamknięciu wlotu ul. Międzyrzeckiej oraz ul. Twórczej.
Ruch dwukierunkowy będzie obowiązywał na:
– ul. Międzyrzeckiej z dojazdem możliwym od nowego odcinka ul. Międzyrzeckiej,
– ul. Twórczej z dojazdem możliwym od strony ul. Tadeusza Regera.
Planowany termin obowiązywania nowej organizacji ruchu – 20.07.2019 r.

Podkład mapowy „© autorzy OpenStreetMap”


Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej informuje, iż w dniu 9.07.2019 r. zostanie wprowadzona tymczasowa organizacji ruchu na czas przebudowy ul. Cieszyńskiej, polegająca na wyłączeniu z ruchu na rondzie Hulanka relacji skrętu w prawo z ulicy Piastowskiej w ulicę Cieszyńską. Przejazd tą relacją będzie umożliwiony po jezdni wokół ronda.
Przewidywalny termin obowiązywania tymczasowej organizacji ruchu – do końca września 2019 r.

Podkład mapowy „© autorzy OpenStreetMap”


Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej informuje, iż w dniu 3.07.2019 r. zostanie wprowadzona tymczasowa organizacji ruchu na czas przebudowy ul. Cieszyńskiej, polegająca na zamknięciu wlotu na ul. Międzyrzeckiej oraz ul. Twórczej. Na ul. Międzyrzeckiej ruch odbywał się będzie dwukierunkowo bez dalszego przejazdu: wskazany będzie objazd poprzez ul. Cieszyńską oraz ul. Międzyrzecką – nowy przebieg (rondo). Zamknięty będzie również wlot na ul. Twórczej, który będzie zamieniony na ulicę dwukierunkową bez dalszego przejazdu.
Przewidywalny termin obowiązywania tymczasowej organizacji ruchu – do dnia 6.07.2019 r.

Plan sytuacyjny.pdf


Miejski Zarząd Dróg informuje, iż w dniu 1.07.2019 r. zostanie wprowadzona tymczasowa organizacji ruchu na czas przebudowy ul. Cieszyńskiej, polegająca na zawężeniu jezdni w centrum Wapienicy, związana z budową mostu na potoku Wapienickim. Ruch odbywał się będzie wahadłowo i sterowany będzie sygnalizacją świetlną. Ruch pieszy odbywał się będzie bez zakłóceń. Przewidywalny termin obowiązywania tymczasowej organizacji ruchu – do dnia 9.07.2019 r.


Harmonogram prac.pdf
Rys. 1.pdf


Miejski Zarząd Dróg informuje, iż w dniu 27.06.2019 r. zostanie wprowadzona tymczasowa organizacji ruchu w zakresie ruchu pieszego na czas przebudowy ul. Cieszyńskiej w centrum Wapienicy w Bielsku-Białej, związana z budową ronda na skrzyżowaniu z ul. Jaworzańską, południowej części mostu na potoku Wapienickim oraz południowo-wschodniej części na skrzyżowaniu ul. Wapienickiej z ul. Cieszyńską.
Po stronie północnej ul. Cieszyńskiej na odcinku od zaprojektowanego przejścia tymczasowego przy pawilonie „Biedronka” do istniejącego przejścia przy skrzyżowaniu z ul. Zapłocie Duże ruch – odbywał się będzie chodnikiem do ul. Międzyrzeckiej, ul. Twórczej, poprzez ul. Regera do istniejącego przystanku przy ul. Cieszyńskiej i w kierunku centrum istniejącym chodnikiem do mostu oraz dalej zaprojektowanym tymczasowym chodnikiem do istniejącego przejścia przez ul. Cieszyńską.
Po stronie południowej ul. Cieszyńskiej od zaprojektowanego przejścia tymczasowego przy pawilonie „Biedronka” do tymczasowej zatoki autobusowej na wysokości skrzyżowania z ul. Zapłocie Duże – istniejące chodniki wzdłuż ulicy zostaną zamknięte. Piesi od przejścia przy „Biedronce” mogą przejść przez teren ośrodka zdrowia do ul. Tylnej i dalej ul. Tylną do Jaworzańskiej, a następnie po tymczasowym chodniku przez teren szkoły oraz do ul. Jaworzańskiej, gdzie wybudowany będzie chodnik tymczasowy umożliwiający dojście do przystanku przy skrzyżowaniu z ul. Zapłocie Duże oraz z kierunku przez chodniki należące do spółdzielni mieszkaniowej do ul. Cieszyńskiej.
Przewidywalny termin obowiązywania tymczasowej organizacji ruchu – grudzień 2019 r.

Mapa.jpg
Rys. 1.jpg


Miejski Zarząd Dróg informuje, iż w dniu 03.06.2019 r. zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu na czas przebudowy ul. Cieszyńskiej, od skrzyżowania z ul. Stanisława Skrzydlewskiego do Ronda Niemena (skrzyżowanie ulic: Cieszyńska, Stawowa i Szarotki). Wyłączony z ruchu zostanie cały ww. odcinek. Utrzymany zostanie jedynie dojazd do posesji prywatnych. Objazd zostanie poprowadzony ulicami: Stawową, Spółdzielców, Czesława Tańskiego oraz Stanisława Skrzydlewskiego. Na odcinku robót, ruch pieszy prowadzony będzie istniejącymi chodnikami na terenie osiedli. Autobusy jadące objazdem będą korzystać z istniejących przystanków na ul. Stawowej i ul. Spółdzielców.

Podkład mapowy „© autorzy OpenStreetMap”


Miejski Zarząd Dróg informuje, iż w dniu 27.05.2019 r. zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu na czas przebudowy ul. Cieszyńskiej, polegająca na wyłączeniu prawego pasa ruchu na skrzyżowaniu ul. Cieszyńskiej z ul. Stanisława Skrzydlewskiego (na wlocie od Wapienicy). Ponadto zostanie zamknięty chodnik wzdłuż ul. Cieszyńskiej, na odcinku od ul. Ikara do zjazdu w kierunku Lidla.


Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej informuje, iż od dnia 23.05.2019 r. będą prowadzone prace na ul. Tadeusza Regera, w związku z przebudową sieci energetycznej. W związku z powyższym, zatoka autobusowa zostanie wyłączona z użytkowania, a przystanek autobusowy w kierunku ul. Cieszyńskiej zostanie przeniesiony za skrzyżowanie z ul. Twórczą.


Miejski Zarząd Dróg informuje, iż w dniu 21.05.2019 r. zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu na czas przebudowy ul. Cieszyńskiej, polegająca na wprowadzeniu ruchu jednokierunkowego na odcinku na odcinku od ul. Jaworzańskiej do skrzyżowania z ul. Międzyrzecką (nowy przebieg – rondo). Ruch w przeciwnym kierunku prowadzony będzie nowym przebiegiem ul. Międzyrzeckiej, istniejącym fragmentem ul. Międzyrzeckiej, ul. Dworcową oraz ul. Tadeusza Regera.

Rys. 1.pdf


Miejski Zarząd Dróg informuje, iż w dniu 21.05.2019 r. zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu na czas przebudowy ul. Cieszyńskiej, polegająca na wprowadzeniu ruchu wahadłowego na odcinku od ul. Wierzbowej do ul. Krzywej. Ruch wahadłowy będzie sterowany sygnalizacją świetlną.

Rys. 1.pdf
Rys. 2.pdf
Rys. 3.pdf
Rys. 4.pdf


Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej informuje o wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu w ruchu pieszym na czas przebudowy ul. Cieszyńskiej w centrum Wapienicy. Prace będą prowadzone na ul. Cieszyńskiej na odcinku 80 metrów w rejonie ul. Jaworzańskiej oraz od ul. Cieszyńskiej do ul. Tylnej.
W związku z powyższym piesi zostaną skierowani:
– od strony północnej, z kierunku Cieszyna: chodnikiem ul. Cieszyńskiej, następnie tymczasowym chodnikiem na terenie wykonawcy, ul. Twórczą z możliwością dojścia do przystanku MZK lub dalej do ul. Tadeusza Regera i ul. Cieszyńskiej.
– od strony południowej, z kierunku Cieszyna: chodnikiem ul. Cieszyńskiej, następnie chodnikiem należącym do ośrodka zdrowia, chodnikiem przy ul. Tylnej, kolejno tymczasowym chodnikiem na terenie przyszkolnego parku do ul. Słowiańskiej, a następnie ul. Celtycką do drogi biegnącej wzdłuż potoku, aż do ul. Cieszyńskiej.
Przewidywany termin wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu to 02.05.2019 r.

Rys. 1.pdf

powrót