Rozbudowa skrzyżowania ul. Górskiej i ul. Złoty Potok wraz z budową kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Saneczkowej i ul. Matecznik w Bielsku-Białej

Łączny zakres finansowy zakończonej inwestycji – zrealizowanych prac w 2018 r. wyniósł 5 894 630,38 zł. W zakresie rozbudowy skrzyżowania ul. Górska i ul. Złoty Potok – prace obejmowały wykonanie pełnej konstrukcji jezdni i chodników, budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę kolidującej infrastruktury oraz budowę zatoki autobusowej (koszt: 4 841 218,68 zł), natomiast w zakresie ul. Saneczkowej oraz ul.  Matecznik – prace obejmowały wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z pełną konstrukcją jezdni i odtworzeniem nawierzchni (koszt: 1 053 411,70 zł).

powrót