Rozbudowa skrzyżowania ul. Józefa Lompy, ul. Cieszyńskiej i ul. Mikołaja Kopernika w Bielsku-Białej

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH

DOFINANSOWANIE: 1 963 280,69 zł
PRZEWIDYWANA CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: ok. 7 210 000,00 zł

Zakres inwestycji obejmował rozbudowę ul. Cieszyńskiej wraz z budową małego ronda na skrzyżowaniu ulic Cieszyńskiej i Józefa Lompy oraz rozbudowę ul. Mikołaja Kopernika wraz z przebudową istniejących chodników wzdłuż ww. ciągów. W zakres inwestycji weszły również: budowa przejść dla pieszych, budowa drogi dojazdowej i parkingu przy Studio Filmów Rysunkowych, budowa odwodnienia, przebudowa punktów oświetleniowych oraz przebudowa kolizji z istniejącą infrastrukturą. Zlikwidowane zostały miejsca postojowe, dzięki czemu uporządkowana została przestrzeń publiczna w tym rejonie. 

Inwestycja miała na celu m.in.: poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego pieszych i kierowców; zapewnienie spójności sieci drogowej oraz poprawę dostępności do usług publicznych (instytucji kulturalnych, administracji sądowej) i komercyjnych (targowiska, punktów handlowo-usługowych), a również obniżenie kosztów z tytułu emisji zanieczyszczeń (spalin samochodowych) i skrócenie czasu przejazdu samochodów.

Inwestycja realizowana w 2020 r.

powrót