Bez kategorii

Komunikat
Od maja nowe zasady na dwóch miejskich parkingach

Z pierwszym dniem maja na nowych zasadach rozpoczną funkcjonowanie dwa miejskie parkingi; zmodernizowany wielopoziomowy obiekt przy Bielskim Centrum Kultury oraz duży parking przy ul. Władysława Broniewskiego. Obydwa będą płatne. Ten piętrowy obsługuje elektroniczny system poboru opłat. Za pozostawienie pojazdu na parkingu przy ul. Broniewskiego zapłacimy w zainstalowanym tam parkomacie. Parking obok BCK Od 1 maja […]

więcej
Komunikat
Zmiana organizacji ruchu na ulicy Broniewskiego oraz Tuwima

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej informuje, że w związku z kolejną falą koronawirusa, a co za tym idzie tworzącymi się zatorami w rejonie skrzyżowania ul. PCK i ul. Władysława Broniewskiego (skrzyżowanie typu rondo) spowodowanymi kolejkami do mobilnego punktu pobrań wymazów, w  najbliższych dniach zostanie wdrożona tymczasowa organizacja ruchu. Zmiany będą polegały na wprowadzeniu ruchu jednokierunkowego […]

więcej
Komunikat
Komunikat w sprawie stoisk handlowych do sprzedaży truskawek

Działając z upoważnienia Zarządcy Drogi, biorąc pod uwagę oczekiwania społeczne z jednej strony oraz obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego z drugiej, uwzględniając przepisy ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych ( Dz.U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.) oraz ustawy z 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. […]

więcej
Reklama w pasie drogowym

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej uprzejmie informuje, że prowadzi system ekspozycji reklam na wybranych obiektach mostowych na terenie miasta Bielska-Białej. System ten obowiązuje na: kładce dla pieszych nad ul. Warszawską, kładce dla pieszych nad Aleją gen. Władysława Andersa, wiadukcie w ciągu Alei gen. Władysława Andersa nad ul. Babiogórską. Na barierach wymienionych obiektów mostowych zamontowane są […]

więcej
Rozbudowa ul. Międzyrzeckiej
Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 942 w Bielsku-Białej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2014-2020, Oś Priorytetowa VI „Transport”, Działanie 6.1 „Drogi wojewódzkie”. Umowę o dofinansowanie podpisano w dniu 7 września 2016 r.   Całkowita wartość projektu wynosi 235 401 546,13 PLN. Koszty kwalifikowane ogółem: 229 094 733,60 PLN. Dofinansowanie z EFRR: 194 707 614,07 PLN  (84,99 % […]

więcej
powrót