Bez kategorii

Komunikat
Komunikat w sprawie stoisk handlowych do sprzedaży truskawek

Działając z upoważnienia Zarządcy Drogi, biorąc pod uwagę oczekiwania społeczne z jednej strony oraz obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego z drugiej, uwzględniając przepisy ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych ( Dz.U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.) oraz ustawy z 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. […]

więcej
Reklama w pasie drogowym

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej uprzejmie informuje, że prowadzi system ekspozycji reklam na wybranych obiektach mostowych na terenie miasta Bielska-Białej. System ten obowiązuje na: kładce dla pieszych nad ul. Warszawską, kładce dla pieszych nad Aleją gen. Władysława Andersa, wiadukcie w ciągu ul. Warszawskiej nad ul. Mazańcowicką, wiadukcie w ciągu Alei gen. Władysława Andersa nad ul. […]

więcej
Rozbudowa ul. Międzyrzeckiej
Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 942 w Bielsku-Białej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2014-2020, Oś Priorytetowa VI „Transport”, Działanie 6.1 „Drogi wojewódzkie”. Umowę o dofinansowanie podpisano w dniu 7 września 2016 r.   Całkowita wartość projektu wynosi 235 401 546,13 PLN. Koszty kwalifikowane ogółem: 229 094 733,60 PLN. Dofinansowanie z EFRR: 194 707 614,07 PLN  (84,99 % […]

więcej
powrót