Rozbudowa ul. Ks. Jana Kusia

Zakres finansowy zakończonej inwestycji – zrealizowanych prac w 2018 r. wyniósł 1 381 909,65 zł. Wykonano nawierzchnię bitumiczną jezdni oraz nawierzchnię chodnika z kostki betonowej, nową w pełnej konstrukcji jezdnię wraz z przebudową sieci teletechnicznej.

powrót