Rozbudowa ul. Łowieckiej w Bielsku-Białej

Tablica informacyjna z flagą i godłem RPDOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH ORAZ RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG    

Zakres inwestycji obejmował rozbudowę ul. Łowieckiej wraz z budową czterowlotowego ronda na skrzyżowaniu ulic Antycznej, Zwardońskiej, Jeżynowej. W ramach projektu wybudowana została ścieżka rowerowa i ciąg pieszy, kanalizacja deszczowa i zbiornik retencyjny. Przebudowana została także sieć teletechniczna, sieć elektroenergetyczna wraz z montażem oświetlenia oraz sieć gazowa i wodociągowa. Rozbudowa ul. Łowieckiej obejmowała odcinek długości około 1,67 km.

Inwestycja zapewnia poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego pieszych i kierowców, spójność sieci drogowej oraz poprawę dostępności do terenów mieszkaniowych i punktów usługowych, takich jak punkty gastronomiczne, lokalne mikroprzedsiębiorstwa, przedszkole; poprawę połączeń i jakości komunikacji rowerowej i pieszej oraz poprawę dostępności do obszarów o dużym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego Miasta tj.: stworzenie dogodnych dróg dojazdowych do miejskich terenów rekreacyjnych i towarzyszących punktów handlowo-usługowych oraz terenów przyrodniczych Doliny Wapienica.

DOFINANSOWANIE RFIL: 5 784 477,18 zł
DOFINANSOWANIE RFRD: 5 702 373,67 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 18 363 028,91 zł
Inwestycja realizowana w latach 2021-2023.

powrót