Rozbudowa ul. Łowieckiej w Bielsku-Białej

Tablica informacyjna z flagą i godłem RPDOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH ORAZ RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG    

DOFINANSOWANIE RFIL : 6 000 000,00 zł
DOFINANSOWANIE RFRD : 5 702 373,67 zł
PRZEWIDYWANA CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI:  24 643 278,00  

Zakres inwestycji obejmuje rozbudowę ul. Łowieckiej wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ulic Antycznej, Zwardońskiej i Jeżynowej w ramach projektu wybudowana zostanie ścieżka rowerowa i ciąg pieszy, kanalizacja deszczowa i zbiornik retencyjny. Przebudowana zostanie także sieć teletechniczna, sieć elektroenergetyczna wraz z montażem oświetlenia oraz sieć gazowa i wodociągowa.

Rozbudowa ul. Łowieckiej obejmuje odcinek długości około 1,67 km.

Inwestycja ma na celu m.in.: poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego pieszych i kierowców; zapewnienie spójności sieci drogowej oraz poprawę dostępności do terenów mieszkaniowych i punktów usługowych, takich jak punkty gastronomiczne, lokalne mikroprzedsiębiorstwa, przedszkole; poprawę połączeń i jakości komunikacji rowerowej i pieszej oraz dostępności do miejskiej stacji rowerowej BBike oraz poprawę dostępności do obszarów o dużym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego Miasta tj.: stworzenie dogodnych dróg dojazdowych do miejskich terenów rekreacyjnych i towarzyszących punktów handlowo-usługowych oraz terenów przyrodniczych Doliny Wapienica.

Inwestycja realizowana w latach 2021-2022.

powrót