Rozbudowa ul. Partyzantów w zakresie rozbudowy istniejących ciągów pieszych i rowerowych na odcinku od ul. Leszczyńskiej do ul. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego w Bielsku-Białej

Realizując polecenie Prezydenta Miasta, Miejski Zarząd Dróg opracował dokumentację projektową dla przedmiotowego zadania. W ramach zadania planowana jest rozbudowa ciągów pieszych i rowerowych poprzez niezbędną zmianę geometrii ul. Partyzantów. Zadanie jest pierwszym etapem dużej inwestycji, obejmującej rozbudowę ciągów pieszych i rowerowych wzdłuż ul. Partyzantów i ul. Bystrzańskiej do ul. Chabrowej

Zakres prac:
– rozbudowa ciągów pieszych i rowerowych, w tym wykonanie przejazdów rowerowych przy skrzyżowaniach z ul. Leszczyńską i ul. Karpacką
– przebudowa zjazdów w niezbędnym zakresie
– korekta geometrii skrzyżowania z ul. Karpacką
– przebudowa oświetlenia ulicznego
– przebudowa infrastruktury technicznejpla
– wycinka i zabezpieczenie zieleni oraz wykonanie nasadzeń kompensacyjnych zgodnie z zaleceniami Ogrodnika Miejskiego

Projekt_Partyzantow_1.pdf Projekt_Partyzantow_2.pdf Projekt_Partyzantow_3.pdfPrzekroje_Partyzantow.pdf

powrót