„Rozbudowa ul. Pocztowej etap I” w ramach zadania pn.: „Rozbudowa ul. Pocztowej i ul. Startowej w Bielsku-Białej”

Tablica RFIL

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH

Zakres inwestycji obejmował rozbudowę ul. Pocztowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Srebrną (km 0+600) do Cygańskiego Lasu (km 1+670,92) na długości około 1071 mb. W ramach inwestycji wymieniona została nawierzchnia drogowa oraz rozbudowane zostały skrzyżowania z drogami poprzecznymi. Ponadto wybudowane zostały nowe zatoki autobusowe, przebudowane zjazdy indywidualne oraz publiczne. Wybudowane zostały nowe i rozbudowane istniejące chodniki oraz miejsca parkingowe. Przebudowie podlegały również oświetlenie uliczne. Ponadto powstało nowe oznakowanie i elementy bezpieczeństwa ruchu.

DOFINANSOWANIE: 2 750 000,00 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 5 879 124,00 zł

Inwestycja realizowana w latach 2021-2022

powrót