„Rozbudowa ul. Pocztowej i ul. Startowej w Bielsku-Białej – etap II”

Tablica informacyjna
DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

Zakres inwestycji obejmuje rozbudowę ul. Pocztowej na odcinku od ul. Olszówka do ul. Jemiołowej oraz ul. Startowej na odcinku od ul. Pocztowej do parkingu przy Pływalni Start. W ramach inwestycji wymienione zostaną nawierzchnie drogowe oraz rozbudowane zostaną skrzyżowania z drogami poprzecznymi. Wybudowane zostaną nowe i rozbudowane istniejące chodniki. Droga wyposażona zostanie w elementy zwiększające bezpieczeństwo, takie jak wyniesione skrzyżowania, doświetlone przejścia dla pieszych i nowe oświetlenie uliczne. Przebudowane zostaną także sieci: teletechniczna, elektroenergetyczna, gazowa i wodociągowa. Łącznie rozbudowany zostanie ok. 1 km odcinek drogi.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: ok.12 900 000,00 PLN
DOFINANSOWANIE: 5 950 300 PLN
Inwestycja realizowana w latach 2023-2024.

powrót