Rozbudowa ul. Stefanii Sempołowskiej w rejonie działki nr 77/12 obręb 0032 Lipnik w Bielsku-Białej

Realizując polecenie Prezydenta Miasta, Miejski Zarząd Dróg opracował dokumentację projektową dla przedmiotowego zadania. W ramach inwestycji planowana jest rozbudowa jednokierunkowej pętli naprzeciwko zakładu BEFADO.

Zakres prac:
– rozbudowa pętli poprzez korektę geometrii i wyznaczenie miejsc postojowych
– przebudowa oświetlenia ulicznego
– przebudowa infrastruktury technicznej
– wycinka i zabezpieczenie zieleni oraz wykonanie nasadzeń kompensacyjnych zgodnie z zaleceniami Ogrodnika Miejskiego Plan_Sempolowskiej.pdfPrzekroje_Sempolowskiej.pdf

powrót