Rozbudowa ul. Wita Stwosza w Bielsku-Białej na odcinku od ul. Nad Potokiem do ul. Piastowskiej

Zakres finansowy zakończonej inwestycji – zrealizowanych prac w 2018 r. wyniósł 1 727 342,94 zł. Wykonano przebudowę i budowę części chodnika o nawierzchni z kostki betonowej, przebudowę pełnej konstrukcji jezdni o nawierzchni bitumicznej, budowę miejsc postojowych, przebudowę istniejącego odwodnienia oraz przebudowę istniejącego przepustu na potoku Starobielskim. Ponadto wykonano przełożenie sieci energetycznej oraz sieci teletechnicznej.

powrót