Rozbudowa ulicy Błatniej w Bielsku-Białej

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH

Zakres inwestycji obejmuje rozbudowę ulicy Błatniej polegającej na przedłużeniu drogi tj. budowie nowego odcinka o długości około 125 m w kierunku ul Jaworzańskiej Wykonane zostaną warstwy konstrukcyjne i nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego o szerokości 4,5 mb, pobocza z tłucznia kamiennego oraz zjazdy na posesje. W ramach inwestycji zostaną wybudowane sieć kanalizacji deszczowej oraz kanał technologiczny. Powstanie również nowe przejście dla pieszych na ul. Jaworzańskiej.

DOFINANSOWANIE: 391 477,00 zł
PRZEWIDYWANA CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: ok. 391 477,00 zł

Inwestycja realizowana w 2021 r.

powrót