Rozbudowa ulicy Juliusza Osterwy w Bielsku-Białej

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi w ul. Osterwy wraz z odwodnieniem, oświetleniem , zabezpieczeniem istniejącej infrastruktury technicznej kolidującej z projektowaną inwestycją
Kolejność realizacji obiektów

W ramach opracowanej dokumentacji projektowej przyjęto następującą kolejność realizacji obiektów:
1) Wykonanie organizacji ruchu na czas robót,
2) Wykonanie robót rozbiórkowych ,
3) Wycinka kolidujących drzew i krzewów,
4) Budowa sieci uzbrojenia terenu
5) Roboty ziemne,
6) Zabezpieczenie sieci uzbrojenia terenu,
7) Wykonanie warstw konstrukcyjnych,
8) Roboty wykończeniowe,
9) Wstawienie elementów organizacji ruchu,
10) Likwidacja organizacji ruchu na czas robót.

powrót