Rozbudowa ulicy Krzemionki – budowa chodnika wraz z rozbudową skrzyżowania ulicy Krzemionki z ulicą Wyzwolenia w Bielsku-Białej

Zakres dokumentacji obejmuje: przebudowę nawierzchni jezdni, budowę chodnika, rozbudowę skrzyżowanie ulicy Krzemionki z ulicą Wyzwolenia w formie ronda, przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych, budowę odwodnienia drogi, wyznaczenie przejść dla pieszych.

01-krz-pzt-v04-01-297.pdf
01-krz-pzt-v04-02-297.pdf
01-krz-pzt-v04-03-297.pdf

powrót