Rozbudowa ulicy Kukułek na odcinku od ulicy Wczasowej do ulicy Łęgowej i rozbudowa ulicy Łęgowej na odcinku od ulicy Wczasowej do ulicy Kukułek

Zakres finansowy zrealizowanych prac w 2018 r. wyniósł 2 250 000,00 zł. Zakres realizowanych prac obejmował wykonanie pełnej konstrukcji jezdni z mieszanki bitumicznej, budowę chodnika i bezpiecznika z kostki betonowej, wykonanie elementów uspokojenia ruchu drogowego oraz przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej.

powrót