Rozbudowa ulicy Kwiatkowskiego

Przedmiotem tej inwestycji  jest rozbudowa ulicy Kwiatkowskiego na odcinku od ronda Ofiar Katynia do ronda Narodowych Sił Zbrojnych, wraz z przebudową mostu nad rzeką Białą oraz przebudową infrastruktury technicznej. Zamówienie obejmuje swoim zakresem w szczególności:
 1. rozbiórkę istniejącego mostu;
 2. wymianę lub naprawę belek strunobetonowych ustroju nośnego;
 3. wykonanie nowego pomostu;
 4. remont przyczółków i filarów mostu;
 5. odtworzenie regulacji koryta rzeki;
 6. wymianę konstrukcji nawierzchni jezdni ulicy;
 7. przebudowę wlotu na rondo;
 8. budowę 2 zatok autobusowych;
 9. przebudowę chodników;
 10. budowę kanalizacji deszczowej;
 11. przebudowę oświetlenia ulicznego;
 12. zabezpieczenie i przebudowę kolidujących urządzeń infrastruktury.

Planowany termin zakończenia inwestycji to 2014-10-19.

powrót