Rozbudowa ulicy Złocistej w Bielsku-Białej od ul. Miłosnej do budynku nr 31

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH

 Zakres inwestycji obejmuje rozbudowę ul. Złocistej na odcinku o długości około 215 m. Rozbudowa polega na poszerzeniu jezdni do 3,5 m, budowie mijanki na długości ok. 25 m, budowie poboczy, remoncie nawierzchni zjazdów i korekcie geometrii drogi. W ramach inwestycji wybudowana zostanie kanalizacja deszczowa, a także  wzmocniony zostanie korpus drogowy murem oporowym wraz z montażem barier drogowych.

DOFINANSOWANIE: 500 000,00 zł
PRZEWIDYWANA CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: ok. 1 700 000,00 zł

Inwestycja realizowana w latach 2020-2021 r.

powrót