Rozbudowa ulicy Zuchów w Bielsku – Białej

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku – Białej realizuje założenia Czteroletniego Planu Inwestycyjnego, który stanowi załącznik do Zarządzenia ON.0050.2727.2017.RG Prezydenta Miasta Bielska – Białej z dnia 16 listopada 2017 r. W ramach tego planu została przygotowana koncepcja projektowa pn. „Rozbudowa ulicy Zuchów w Bielsku – Białej” w ramach zadania Dokumentacja przyszłościowa dla dróg gminnych.
Trasę oraz parametry techniczne ulicy przedstawiono na zamieszczonych rysunkach w czterech wariantach projektowych opisanych szczegółowo w OPISIE TECHNICZNYM

Wariant 1
Przekrój Wariant 1
Plan sytuacyjny Wariant 1.1
Plan sytuacyjny Wariant 1.2
Plan sytuacyjny Wariant 1.3
Plan sytuacyjny Wariant 1.4
Plan sytuacyjny Wariant 1.5

Wariant 2
Przekrój Wariant 2
Plan sytuacyjny Wariant 2.1
Plan sytuacyjny Wariant 2.2
Plan sytuacyjny Wariant 2.3
Plan sytuacyjny Wariant 2.4
Plan sytuacyjny Wariant 2.5

Wariant 3
Przekrój Wariant 3
Plan sytuacyjny Wariant 3.1
Plan sytuacyjny Wariant 3.2
Plan sytuacyjny Wariant 3.3
Plan sytuacyjny Wariant 3.4
Plan sytuacyjny Wariant 3.5

Wariant 4
Przekrój Wariant 4
Plan sytuacyjny Wariant 4.1
Plan sytuacyjny Wariant 4.2
Plan sytuacyjny Wariant 4.3
Plan sytuacyjny Wariant 4.4 
Plan sytuacyjny Wariant 4.5

 

powrót