Rozpoczęto letnie utrzymanie miasta

W dniu 7 kwietnia 2024 r. zakończono zimowe utrzymanie miasta w sezonie 2023/2024. Tym samym rozpoczęto letnie utrzymanie miasta poprzez cykliczne zamiatanie wybranych bielskich dróg.
Ponadto Wykonawcy jednorazowo dokonają pozimowego oczyszczenia wszystkich dróg i obiektów z pozostałości związanych z odśnieżaniem.

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej prowadzi nadzór nad zimowym i letnim utrzymaniem miasta Bielsko-Biała w latach 2022-2025. Zgodnie z zawartymi umowami ww. usługę prowadzą: firma PreZero Bielsko-Biała S.A., która odpowiada za zimowe i letnie utrzymanie głównych ciągów komunikacyjnych oraz firma Eurovia Polska S.A., która odpowiada za zimowe i letnie utrzymanie pozostałych ciągów komunikacyjnych w strefie wschodniej i strefie zachodniej.

8 kwietnia br. w ramach letniego oczyszczania miasta przystąpiono do prac polegających na oczyszczaniu z zanieczyszczeń oraz utrzymaniu we właściwym stanie estetycznym wybranych dróg i obiektów. Łączna długość oczyszczanych ulic to 203 km. Oczyszczaniem objęte są także chodniki, ciągi pieszo-rowerowe oraz ścieżki rowerowe w głównym ciągu komunikacyjnym o łącznej powierzchni 137 500 m2.

W celu wykonania usług z zakresu letniego utrzymania miasta ww. firmy dysponują 2 zamiatarkami ulicznymi i 1 zamiatarką chodnikową – do utrzymania w czystości głównych ciągów komunikacyjnych oraz 1 zamiatarką uliczną – do oczyszczania ciągów komunikacyjnych w strefach wschodniej i zachodniej. Aby zminimalizować proces pylenia i kurzenia, oczyszczanie jezdni jest wykonywane przy użyciu zamiatarek pracujących w technologii na mokro. Wszystkie wymienione pojazdy wyposażone są w nadajniki GPS oraz czujniki pracy szczotek, co pozwala dyspozytorom kontrolować przebieg tras i określenie ich bieżącej lokalizacji.

Prowadzenie letniego utrzymania miasta jest prowadzone cyklicznie zgodnie z harmonogramami przedstawionymi przez Wykonawców, z częstotliwością jeden raz w tygodniu lub raz na dwa tygodnie w zależności od ulicy. Ponadto w razie potrzeby przewiduje się prowadzenie letniego utrzymania miasta w trybie interwencyjnej akcji letniej, w ramach której mogą być oczyszczane ulice nieobjęte harmonogramami. Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców naszego miasta pracownicy ww. firm całodobowo przyjmują zgłoszenia o powstałych sytuacjach awaryjnych, skutkujących koniecznością podjęcia interwencyjnej akcji letniej, również w dni wolne od pracy i niezwłocznie realizują konieczne prace.

Całodobowy kontakt:
Główne ciągi komunikacyjne (Firma PreZero Bielsko-Biała S.A.):
Tel.: 33 499 20 16, 33 499 20 26
Pozostałe ciągi komunikacyjne: strefa wschodnia i strefa zachodnia (Firma Eurovia Polska S.A.):
Tel.: 572 754 254, 33 815 57 01

Wykaz jezdni do letniego oczyszczania_główne ciągi komunikacyjne.pdf
Wykaz jezdni do letniego oczyszczania_główne ciągi komunikacyjne.xls
Wykaz jezdni do letniego oczyszczania_strefa wschodnia.pdf
Wykaz jezdni do letniego oczyszczania_strefa wschodnia.xls
Wykaz jezdni do letniego oczyszczania zamiatania_strefa zachodnia.pdf
Wykaz jezdni do letniego oczyszczania zamiatania_strefa zachodnia.xls
Wykaz chodników do letniego oczyszczania.pdf
Wykaz chodników do letniego oczyszczania.xls

powrót