Usprawnienie połączeń drogowych – modernizacja drogi wojewódzkiej nr 942

W kwietniu 2008 roku modernizacja drogi wojewódzkiej nr 942 została zakończona. Zakres robót obejmował modernizację drogi na odcinku od skrzyżowania z ulicą Jarosława Dąbrowskiego do skrzyżowania z ulicą Chabrową (ulice: 3 Maja, Zamkowa, Partyzantów i Bystrzańska) o długości około 6,50 km stanowiącej główny ciąg komunikacyjny Bielska-Białej. Oprócz modernizacji drogi, chodników, ciągów pieszo-rowerowych, zatok autobusowych i skrzyżowań, inwestycja obejmowała remont jedenastu obiektów inżynierskich, remont kanalizacji deszczowej, lokalne przesunięcia tras niektórych sieci infrastruktury poziemnej, remonty istniejących sygnalizacji świetlnych oraz przebudowy punktów oświetleniowych.

Celem realizacji inwestycji było zwiększenie dostępności do terenów turystyczno-wypoczynkowych zlokalizowanych w okolicach Bielska-Białej, usprawnienie ruchu w centrum miasta oraz – przede wszystkim – poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego.

Na realizację tego zadania przyznane zostało dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej – z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (RFRR) w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR). Umowę o dofinansowanie projektu zawarto w dniu 13 maja 2005 r.

Koszt inwestycji wynosił ok. 19,5 mln zł, w tym współfinansowanie z Unii Europejskiej w kwocieok. 11,5 mln. zł. Pozostałą część kosztów pokryło Miasto Bielsko-Biała ze środków własnych.

Inwestycja jest współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego


powrót