Zakończono prace związane z przebudową ulicy Bestwińskiej

Zakończono prace w związku z realizacją zadania „Przebudowa ulicy Bestwińskiej w Bielsku-Białej – etap 1 A od skrzyżowania z ulicami Komorowicką i Barkowską do km 0+170”

Zakończyła się realizacja pierwszego etapu przebudowy ulicy Bestwińskiej w Bielsku-Białej polegająca na przebudowie skrzyżowania w rejonie ulic Komorowickiej i Barkowskiej. Powstało tutaj  skrzyżowanie typu małe rondo o średnicy zewnętrznej 28 m.  Przebudowie w pierwszym etapie podległo  170 m ul.Bestwińskiej z budową kanalizacji deszczowej wraz z przebudową infrastruktury podziemnej.

Wykonawca:
EUROVIA POLSKA Spółką Akcyjną
53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 20 B

Kwota umowana:
3.030.133,83 zł.

Zakończenie prac zgodnie z umową określone jest na dzień 13.11. 2009 roku.

powrót