Zakończono przebudowę ulicy Norberta Barlickiego

Zakończyły się  prace na ulicy Norberta Barlickiego w naszym mieście. Zakres prac obejmował kompleksową przebudowę   odcinka ulicy  o długości 268m, o szacunkowej powierzchni około 4.400m2. W ramach tego zadania wykonano nowe warstwy konstrukcyjne drogi i nawierzchni ulicy. Zakres zadania objął również  przebudowę odwodnienia ulicy, oświetlenia oraz  przebudowę kolidujących: kabli energetycznych, kanalizacji i teletechnicznych. Jezdnia ulicy została wykonana z kostki granitowej, a chodniki z płyt granitowych. Miejsca parkingowe zostały natomiast wykonane z czerwonej cegły klinkierowej. Pomiędzy miejscami parkingowymi znajdują się placyki z elementami małej architektury. Częściowo przywrócony został charakter Placu Smołki jako skweru miejskiego uzyskano to poprzez poszerzenie chodnika. Stworzony został przez to mały skwer  o nawierzchni z płyt granitowych. Charakter tego miejsca podkreślają elementy małej architektury takie jak: • ławki, • stojaki na rowery, • kosze na śmieci, • latarnia która swoją formą nawiązuje do  istniejącej  tutaj przed 100 laty latarni.

Dane realizacji inwestycji: • Wykonawca robót- Lider Konsorcjum  PU „RADEX” Sp. z o.o. 43-300 Bielsko-Biała, ul. Cegielniana 25 • Inżynier Kontraktu: Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycji Drogowych i Inżynierii Środowiska „NORDA” Rafał Kleist, ul. Cynkarska 22, lok. 212, 43-300 Bielsko-Biała, tel./fax.: 8150514 • Rozpoczęcie realizacji   nastąpiło 28.10.2008 • Przewidywane zakończenie robót czerwiec 2009 • Koszt Inwestycji około 4.3 mln złotych

powrót