25 lat MZD – Most Republikański

Patrząc na drogową historię Bielska i Białej zawsze punktem zapalnym było budowanie mostów, które to zanim zaczęły łączyć, zdecydowanie dzieliły obie społeczności miejskie. Podobnie też było gdy budowano most przy ul. Republikańskiej w latach 30-tych XX wieku.

W ramach poprawy komunikacji Bielska z Białą postanowiono wybudować nowy most żelbetonowy przy ul. Republikańskiej. Przymiarki do niego trwały długo. Biała widząc rozbudowujący się przystanek kolejowy w Lipniku chciała zapewnić dogodne połączenie z Bielskiem. Z tego powodu 13 kwietnia 1927 roku wystosowała odpowiednie pismo do Magistratu w Bielsku. Pierwszą uchwałę w tej sprawie Magistrat Bielska uchwalił 19 września 1933 roku i przesłał do władz Białej. Trzeba przypomnieć, że ustalenia nie były łatwe, gdyż planowany most leżał wówczas na terenie nie tylko dwu miast, ale i dwóch województw, co wymagało wielostronnych uzgodnień.
Ustalenia odnoście wyboru wariantu trwały pomiędzy miastami od 1936 roku. Bielsko przesłało trzy warianty. Biała zgodziła się na wariant III. W projekcie czytamy: jest to konstrukcja żelbetonowa, ramowa, o przyczółkach żebrowych ; posiada piękną linię paraboliczną dolnej krawędzi, zadawalającą pod względem estetycznym. Typ ten wymaga zupełnie stałych podpór, co jednak jest zapewnione przez osiągnięcie warstwy skalnej w fundamencie.
W maju przyjęto plan budowy mostu przy ul. Republikańskiej sporządzony przez inż. Emila Łazoryka. Był to tzw. III wariant za sumę 2 500 zł. 14 sierpnia podpisano umowę na wykonanie mostu z firmą Karol Korn, na sumę 98 996 zł. Budowę rozpoczęto. Ciekawostką przy tej inwestycji jest to, że Wojewoda Śląski wydał na nią pozwolenie 16 maja 1938 roku, kiedy inwestycja była już mocno zaawansowana. Biała przekazała na ten cel 25 000 zł.

Jak się okazało budowany od zeszłego roku most w ul. Republikańskiej pochłonął ok. 100 tys., a całość przewidziano na 150 tys. zł., co oznaczało, że brakowało jeszcze 50 tys., aby go wykończyć. Z tego powodu uchwalono dodatkowe 20 tys. zł na wykończenie mostu przy ul. Republikańskiej i jego otoczenia. Natomiast brakujące 30 tys. postanowiono poszukać u Wojewody, a gdyby się okazało, że tam ich nie będzie postanowiono przerzucić to na następny rok budżetowy. Równocześnie zgłoszono wniosek, aby ul. Republikańską zamienić na ul. Piłsudskiego, gdyż po modernizacji jest ona naturalnym jej przedłużeniem. Jak również przyjęto wniosek, aby most nosił imię Marszałka Piłsudskiego. Wszystko to działo się, pomimo tego, że most oficjalnie nie był oddany. Jego kolaudacja odbyła się 9 i 10 marca 1939 r.
Dzisiaj ten most stracił na znaczeniu, gdyż kilka lat temu nieopodal Miejski Zarząd Dróg wybudował w rejonie dzisiejszej ul. PCK nowoczesną przeprawę, aby odciążyć stary most.

Jacek Kachel

powrót