25 lat MZD – ul. ks. Stanisława Stojałowskiego

Bodaj najbardziej nietypowa ulica w Bielsku-Białej, biegnąca bowiem po części wzdłuż koryta potoku Niwka, swoją ostatnią i najpoważniejszą rozbudowę przeszła w 2018 roku. Inwestycja została podzielona na dwa zasadnicze etapy. W 2017 roku rozbudowano odcinek od ul. Cechowej do wysokości bielskiego ratusza. W roku następnym przystąpiono do przebudowy drugiego odcinka, czyli od ratusza do skrzyżowania z ul. Lwowską. W ramach inwestycji koryto Niwki przykryto nowymi prefabrykowanymi elementami, ale także wzmocniono i przebudowano mosty na rzece Białej oraz Niwce. Drugi etap łączył się także z przebudową placu Opatrzności Bożej. Miejsce to wraz z nowym rondem zmieniło się niemal całkowicie.
Długość odcinka w obu etapach to 540 metrów, a koszt inwestycji 15,7 mln zł.

powrót