25 lat MZD – ulice Krakowska i Żywiecka

„Rozbudowa DK 52 (ul. Krakowskiej/ul. Żywieckiej) w Bielsku-Białej” to formalna nazwa jednej z największych inwestycji drogowych ostatnich lat w Bielsku-Białej. Łączna długość rozbudowywanego odcinka od granicy z Kozami na ul. Krakowskiej po wylot z miasta ul. Żywiecką (do skrzyżowania z ul. Górską) to aż 7 km. Inwestycja obejmowała kompleksową rozbudowę i modernizację ulic wraz z całą infrastrukturą podziemną, wszelkimi sieciami, budową nowych obiektów inżynierskich, w tym mostów na potoku Krzywa oraz Niwka, kanalizacji, odwodnienia, przepustów i murów oporowych, chodników, oświetlenia ulicznego oraz elementów oznakowania i poprawiających bezpieczeństwo użytkowników.

Koszt ogólny – 106 mln zł, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej – 99,3 mln zł.

powrót