ul. Cieszyńska – DW 942

informacja-2
Egzekucja administracyjna działek na ul. Cieszyńskiej rozpoczęta

W zeszłym tygodniu w Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach odbyło się spotkanie przedstawicieli Gminy Bielsko-Biała ze służbami Wojewody, które będą przeprowadzać egzekucję administracyjną działek, które nie zostały jeszcze wydane pod rozbudowę ulicy Cieszyńskiej w Bielsku-Białej. Dotyczy to jeszcze 55. działek z ogólnej liczby 171. Przekazano wykaz właścicieli działek wraz z adresami co pozwoli w pierwszej kolejności […]

więcej
Rozbudowa ul. Cieszyńskiej – przejmowanie nieruchomości cd.

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej informuje, iż działając na podstawie art. 17 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1475) wystąpił do Wojewody Śląskiego o przeprowadzenie postępowania egzekucyjnego dotyczącego obowiązku wydania nieruchomości wynikającego z decyzji ZRID (posiadającej rygor natychmiastowej […]

więcej
powrót