ul. Cieszyńska – DW 942

Rozbudowa ul. Cieszyńskiej – przejmowanie nieruchomości cd.

MZD informuje, że ponad 200 właścicieli, którzy do tej pory nie wydali nieruchomości pod rozbudowę ul. Cieszyńskiej otrzyma w najbliższym czasie pismo wzywające do wydania działek wydzielonych pod tą rozbudowę. Znakomita część mieszka w Bielsku-Białej i do tej grupy dotrą osoby upoważnione przez Dyrektora MZD do ich doręczenia, niemniej jest sporo takich, którzy rozrzuceni są […]

więcej
Właściciele zobowiązani są do wydania nieruchomości zajętych pod rozbudowę ul. Cieszyńskiej

Przejęcie przez Inwestora rozbudowy ul. Cieszyńskiej, zarówno zabudowanych, jak i niezabudowanych nieruchomości jest niezbędne, aby inwestycja mogła zostać zrealizowana. Inwestycja została rozpoczęta na podstawie decyzji ZRID (Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, w tym przypadku rozbudowy ul. Cieszyńskiej) i pomimo, że ta decyzja nie jest decyzją ostateczną (właściwy Minister jeszcze nie rozpatrzył wszystkich odwołań od niej), […]

więcej
Pomagają w opuszczaniu lokali mieszkalnych przy ul. Cieszyńskiej

W nawiązaniu do udostępnionej wcześniej informacji o powołaniu przez Prezydenta Miasta Bielska-Białej Pana Jarosława Klimaszewskiego zespołu ds. pomocy mieszkańcom Bielska-Białej, których lokale mieszkalne w budynkach przy ul. Cieszyńskiej są niezbędne dla realizacji inwestycji, MZD informuje, że prace zespołu koncentrują się obecnie w dwóch obszarach. Jeden dotyczy jak najszybszego zakończenia prac wykończeniowych, w okazanych i zaakceptowanych […]

więcej
Rusza rozbudowa ul. Cieszyńskiej – podpisanie umowy

4 stycznia br. w Urzędzie Miejskim podpisano umowę dotyczącą „Rozbudowy ul. Cieszyńskiej w Bielsku-Białej” w ramach zadania inwestycyjnego „Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 942 w Bielsku-Białej”, pomiędzy Miastem Bielsko-Biała a Eurovia Polska S.A. Podpisy pod umową złożyli:  prezydent Jarosław Klimaszewski, Arkadiusz Kierkowicz Dyrektor Regionu Południe Eurovia Polska S.A. oraz Andrzej Gruszka Dyrektor Oddziału Kraków Eurovia […]

więcej
Rozbudowa ul. Cieszyńskiej w Bielsku-Białej

Zapraszamy do obejrzenia filmu prezentującego zakres prac przy rozbudowie ul. Cieszyńskiej w Bielsku-Białej. Więcej informacji o inwestycji zostało zamieszczonych pod linkiem. Film – rozbudowa ul. Cieszyńskiej w Bielsku-Białej

więcej
powrót