ul. Cieszyńska – DW 942

Rozbudowa DW 942 (ul. Cieszyńskiej) w Bielsku-Białej – najbliższa zmiana od 14.10.2019 r.

Miejski Zarząd Dróg informuje, że w dniu 14.10.2019 r. zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu, w związku z wykonywaniem robót kanalizacyjnych na ul. Cieszyńskiej, przy utrzymaniu ruchu dwukierunkowego z częściowym zawężeniem jezdni na odcinku od ul. Wapienickiej w kierunku ul. Zapłocie Duże do istniejącego przejścia dla pieszych. Roboty kanalizacyjne będą realizowane przy niezbędnym ograniczeniu ruchu kołowego […]

więcej
Egzekucja administracyjna działek na ul. Cieszyńskiej rozpoczęta

W zeszłym tygodniu w Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach odbyło się spotkanie przedstawicieli Gminy Bielsko-Biała ze służbami Wojewody, które będą przeprowadzać egzekucję administracyjną działek, które nie zostały jeszcze wydane pod rozbudowę ulicy Cieszyńskiej w Bielsku-Białej. Dotyczy to jeszcze 55. działek z ogólnej liczby 171. Przekazano wykaz właścicieli działek wraz z adresami co pozwoli w pierwszej kolejności […]

więcej
Rozbudowa ul. Cieszyńskiej – przejmowanie nieruchomości cd.

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej informuje, iż działając na podstawie art. 17 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1475) wystąpił do Wojewody Śląskiego o przeprowadzenie postępowania egzekucyjnego dotyczącego obowiązku wydania nieruchomości wynikającego z decyzji ZRID (posiadającej rygor natychmiastowej […]

więcej
powrót