ul. Cieszyńska – DW 942

Egzekucja administracyjna działek na ul. Cieszyńskiej rozpoczęta

W zeszłym tygodniu w Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach odbyło się spotkanie przedstawicieli Gminy Bielsko-Biała ze służbami Wojewody, które będą przeprowadzać egzekucję administracyjną działek, które nie zostały jeszcze wydane pod rozbudowę ulicy Cieszyńskiej w Bielsku-Białej. Dotyczy to jeszcze 55. działek z ogólnej liczby 171. Przekazano wykaz właścicieli działek wraz z adresami co pozwoli w pierwszej kolejności […]

więcej
Rozbudowa ul. Cieszyńskiej – przejmowanie nieruchomości cd.

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej informuje, iż działając na podstawie art. 17 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1475) wystąpił do Wojewody Śląskiego o przeprowadzenie postępowania egzekucyjnego dotyczącego obowiązku wydania nieruchomości wynikającego z decyzji ZRID (posiadającej rygor natychmiastowej […]

więcej
Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 942 w Bielsku-Białej

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej informuje, o wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu przy budowie ciepłociągu na ul. Wapienickiej, polegającej na wyłączeniu z ruchu jezdni w dwóch miejscach na pełnej szerokości. Objazd odbywał się będzie odcinkami tymczasowej drogi objazdowej. Ruch wahadłowy sterowany będzie ręcznie. Roboty będą prowadzone w godzinach nocnych. Przewidywany termin wykonania to 16.04. – 17.04.2019 […]

więcej
Rozbudowa DW 942 – ul. Cieszyńskiej w Bielsku-Białej

Rozbudowa ul. Cieszyńskiej w Bielsku-Białej realizowana jest w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 942 w Bielsku-Białej” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2014-2020. W zakres tego przedsięwzięcia wchodzi rozbudowa ul. Cieszyńskiej – drogi wojewódzkiej, a także przebudowa przyległego do niej układu komunikacyjnego. W dniu […]

więcej
powrót