Aktualności

Remonty przejazdów kolejowych wzdłuż linii kolejowej 117

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Sosnowcu informuje, że w związku z wymianą nawierzchni, zachodzi konieczność czasowego zamknięcia przejazdów kolejowych wzdłuż linii 117 wg poniższego harmonogramu: w ciągu ul. Wiklinowej (Kozy) w nocy z 31.08/1.09.2018 r. od godziny 21.00 do 2.00, w ciągu ul. Towarowej w nocy z 1.09/2.09.2018 r. od godziny […]

więcej
Modernizacja Roku 2017 – nagrody w konkursie

MZD w Bielsku-Białej zgłosił do konkursu MODERNIZACJA ROKU 2017 inwestycję miejską pn. „Rozbudowa ulicy ks. Stanisława  Stojałowskiego w Bielsku-Białej wraz z przebudową mostu na potoku Niwka oraz mostu na rzece Biała”. Zadanie było realizowane w 2017 r., jako istotne dla miasta ze względów komunikacyjnych, dla poprawy nośności obiektów, spełnienia wymogów ochrony środowiska (wód), poprawę dostępności […]

więcej
informacja
Rozbudowa ul. Międzyrzeckiej

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej informuje, iż dnia 21.08.2018r. o godz. 9:00 zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu na ul. Zagajnik. Skutkiem czego, ul. Zagajnik na odcinku od ul. Dzwonkowej do przejazdu kolejowego zostanie wyłączona z ruchu. Dojazd do ul. Dzwonkowej będzie możliwy tylko od strony ul. Cieszyńskiej. Utrudnienia potrwają około 3 tygodnie.

więcej
Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 942 w Bielsku-Białej

Postępują uruchomione w 2017 roku roboty budowlane na ul. Międzyrzeckiej w Bielsku-Białej, realizowane w ramach projektu pn.: „Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 942 w Bielsku-Białej” – projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2014-2020, Oś Priorytetowa VI „Transport”, Działanie 6.1 „Drogi wojewódzkie”. Zakończone zostały roboty na rondach po […]

więcej
informacja
Projekt docelowej organizacji ruchu rozbudowy ul. Krakowskiej w Bielsku-Białej

Miejski Zarzad Dróg w Bielsku-Białej przedstawia projekt docelowej organizacji ruchu ul. Krakowskiej. 1. PDOR Krakowska 2016 – rys. 01.pdf 2. PDOR Krakowska 2016 – rys. 02.pdf 3. PDOR Krakowska 2016 – rys. 03.pdf 4. PDOR Krakowska 2016 – rys. 04.pdf 5. PDOR Krakowska 2016 – rys.05.pdf 6.PDOR Krakowska 2016 – rys. 06.pdf 7. PDOR Krakowska […]

więcej
informacja
Rozbudowa ul. Międzyrzeckiej w Bielsku-Białej na odcinku od granicy miasta do ul. Cieszyńskiej

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej informuje, że w 2016 roku planuje rozpoczęcie robót związanych z rozbudową ul. Międzyrzeckiej w Bielsku-Białej na odcinku od granicy miasta do ul. Cieszyńskiej w podziale na etapy:Etap 1-ulica Międzyrzecka na odcinku od granicy miasta do ul. Zagajnik.Etap 2-ulica Międzyrzecka na odcinku od ul. Zagajnik do ul. Cieszyńskiej.Etap 3-ulica Przy Torach.Etap […]

więcej
informacja
Rozbudowa ul. Żywieckiej

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej prowadzi prace związane z aktualizacją dokumentacji projektowej dla rozbudowy ulicy Żywieckiej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa DK 52 (ul. Krakowskiej/ul. Żywieckiej) w Bielsku-Białej”. Projekt dotyczy ul. Żywieckiej z podziałem na n/w etapy: Etap I odcinek I – od ulicy Ks. St. Stojałowskiego do ul. PCK, Etap I odcinek II […]

więcej
Linia kolejowa
Rewitalizacja Linii kolejowej nr 139

Informujemy, iż w dniu 22.08.2018r. odbędą się prace remontowe na przejeździe kolejowo-drogowym w ciągu ul. Bajki, związane z wykonaniem docelowej nawierzchni drogowej. W związku z tym, zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu. Prace będą prowadzone do końca dnia 22.08.2018r., po czym zostanie przywrócona stała organizacja ruchu. Informujemy, iż od dnia 13.08.2018 roku rozpoczną się prace remontowe na […]

więcej
Tour de Pologne
TOUR de POLOGNE – utrudnienia w ruchu

8 sierpnia br. ulicami Bielska-Białej przejadą uczestnicy V etapu 75. TOUR de POLOGNE. Etap rozpocznie się w Wieliczce, a meta wyścigu zostanie zorganizowana na wysokości terenów ZIAD przy al. Armii Krajowej (przejazd kolumny reklamowej i kolarzy na terenie Bielska-Białej w ramach wyścigu przewiduje się pomiędzy godzinami 15:40 – 16:40). Tego dnia, równolegle do dużego Tour de Pologne, […]

więcej
Modernizacja Roku
Modernizacja roku

MZD w Bielsku-Białej zgłosił do konkursu MODERNIZACJA ROKU 2017 inwestycję miejską pn. „Rozbudowa ulicy ks. Stanisława  Stojałowskiego w Bielsku-Białej wraz z przebudową mostu na potoku Niwka oraz mostu na rzece Biała”. Zadanie było realizowane w 2017 r., jako istotne dla miasta ze względów komunikacyjnych, dla poprawy nośności obiektów, spełnienia wymogów ochrony środowiska (wód), poprawę dostępności […]

więcej
powrót