Inwestycje planowane

Komunikat
Rozbudowa ul. Warszawskiej w Bielsku – Białej na odcinku od ul. Piastowskiej do węzła Komorowice drogi ekspresowej S-52 wraz z przebudową obiektów inżynierskich oraz mostu na Potoku Starobielskim

Zakres dokumentacji obejmuje: wymianę nawierzchni jezdni i chodników, przebudowę skrzyżowań, przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych, budowa odwodnienia drogi, wyznaczenie przejść dla pieszych, rozbudowę obiektów inżynierskich i budowę ekranów akustycznych. d-02-plan-sytuacyjny-d-01.pdf d-02-plan-sytuacyjny-d-02.pdf d-02-plan-sytuacyjny-d-03.pdf d-02-plan-sytuacyjny-d-04.pdf d-02-plan-sytuacyjny-d-05.pdf

więcej
Komunikat
Rozbudowa ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Bielsku-Białej wraz z budową obiektu mostowego nad LK nr 139

W ramach zadania przewidziano całkowitą rozbiórkę istniejącego obiektu mostowego, budowę dwóch obiektów nad linią kolejową nr 139 i drogą wewnątrzzakładową oraz budowę nasypu drogowego w technologii gruntu zbrojonego. W ramach zadania przebudowany zostanie również most nad potokiem Starobielskim w ciągu ul. Michała Grażyńskiego, a także rondo Ofiar Katynia, które zostanie dostosowane do przeprowadzenia istniejącej ścieżki […]

więcej
Komunikat
Rozbudowa ulicy Rolnej w Bielsku-Białej

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w centralnej części miasta Bielsko-Biała, w dzielnicy Komorowice Krakowskie. Początek opracowania znajduje się w okolicy skrzyżowania ulicy Żywieckiej i Rolnej, koniec opracowania ulicy znajduje się w okolicach skrzyżowania ulicy Rolnej i Kosmicznej. Na skrzyżowaniu ulicy Rolnej z ulicą Kosmiczną przewidziano parking dla samochodów osobowych. Na całym odcinku opracowania projektuje się chodnik […]

więcej
informacja
Koncepcja rozbudowy ul. Akademii Umiejętności w Bielsku-Białej

Przedmiotem opracowania jest wielowariantowa koncepcja rozbudowy ul. Akademii Umiejętności w Bielsku-Białej na odcinku od ul. Marii Skłodowskiej-Curie do ul. Łagodnej. Wariant 1a i 1b uwzględnia wprowadzenie na odcinkach ulicy ruchu jednokierunkowego, połączonego ze zmianą sposobu parkowania. Wariant 2 uwzględnia zachowanie ruchu w obu kierunkach, połączonego ze zmianą sposobu parkowania.

więcej
informacja
Rozbudowa skrzyżowania ulic Ignacego Daszyńskiego, Hałcnowskiej i Czorsztyńskiej w Bielsku-Białej

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej realizuje założenia Czteroletniego Planu Inwestycyjnego, który stanowi załącznik do Zarządzenia ON.0050.3544.2018.RG Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 16 listopada 2018 r. W ramach tego planu została przygotowana dokumentacja projektowa pn. „Rozbudowa skrzyżowania ulic Ignacego Daszyńskiego, Hałcnowskiej i Czorsztyńskiej w Bielsku-Białej”.

więcej
informacja
Koncepcja rozbudowy ulicy Zwardońskiej w Bielsku – Białej

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku – Białej realizował w 2018 roku założenia Czteroletniego Planu Inwestycyjnego, który stanowił załącznik do Zarządzenia ON.0050.2727.2017.RG Prezydenta Miasta Bielska – Białej z dnia 16 listopada 2017 r. W ramach tego planu została przygotowana koncepcja projektowa pn. „Rozbudowa ulicy Zwardońskiej w Bielsku – Białej” w ramach zadania Dokumentacja przyszłościowa dla dróg […]

więcej
informacja
Koncepcja rozbudowy ulicy Barkowskiej w Bielsku – Białej

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku – Białej realizował w 2018 roku założenia Czteroletniego Planu Inwestycyjnego, który stanowił załącznik do Zarządzenia ON.0050.2727.2017.RG Prezydenta Miasta Bielska – Białej z dnia 16 listopada 2017 r. W ramach tego planu została przygotowana koncepcja projektowa pn. „Rozbudowa ulicy Barkowskiej w Bielsku – Białej” w ramach zadania Dokumentacja przyszłościowa dla dróg […]

więcej
informacja
Rozbudowa ulicy Portowej w Bielsku – Białej

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku – Białej realizuje założenia Czteroletniego Planu Inwestycyjnego, który stanowi załącznik do Zarządzenia ON.0050.2727.2017.RG Prezydenta Miasta Bielska – Białej z dnia 16 listopada 2017 r. W ramach tego planu została przygotowana koncepcja projektowa pn. „Rozbudowa ulicy Portowej w Bielsku – Białej” w ramach zadania Dokumentacja przyszłościowa dla dróg gminnych. Trasę oraz […]

więcej
informacja
Rozbudowa ulicy Zuchów w Bielsku – Białej

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku – Białej realizuje założenia Czteroletniego Planu Inwestycyjnego, który stanowi załącznik do Zarządzenia ON.0050.2727.2017.RG Prezydenta Miasta Bielska – Białej z dnia 16 listopada 2017 r. W ramach tego planu została przygotowana koncepcja projektowa pn. „Rozbudowa ulicy Zuchów w Bielsku – Białej” w ramach zadania Dokumentacja przyszłościowa dla dróg gminnych. Trasę oraz […]

więcej
powrót