Inwestycje planowane

informacja
Rozbudowa ulicy Zuchów w Bielsku – Białej

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku – Białej realizuje założenia Czteroletniego Planu Inwestycyjnego, który stanowi załącznik do Zarządzenia ON.0050.2727.2017.RG Prezydenta Miasta Bielska – Białej z dnia 16 listopada 2017 r. W ramach tego planu została przygotowana koncepcja projektowa pn. „Rozbudowa ulicy Zuchów w Bielsku – Białej” w ramach zadania Dokumentacja przyszłościowa dla dróg gminnych. Trasę oraz […]

więcej
informacja
Rozbudowa Alei Armii Krajowej na odcinku od ronda gen. Fieldorfa Nila do dolnej stacji kolejki gondolowej „Szyndzielnia” w Bielsku-Białej

1. ROZBUDOWA ALEII ARMII KRAJOWEJ NA ODCINKU OD RONDA GEN. AUGUSTA EMILA FIELDORFA „NILA” DO DOLNEJ STACJI KOLEJKI GONDOLOWEJ „SZYNDZIELNIA”. Miejski Zarząd Dróg w Bielsku – Białej udostępnia odpowiedzi na ankiety w/s uwag mieszkańców do w/w projektu oraz skorygowany projekt zagospodarowania terenu 1. A. KRAJOWEJ -_1.pdf 2. A. KRAJOWEJ -_2.pdf 3. Ankiety.pdf

więcej
informacja
Budowa połączenia drogowego Alei Generała Władysława Andersa z ul. Piastowską w Bielsku-Białej

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie gminy Bielsko – Biała (miasto na prawach powiatu), województwo śląskie. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w centralnej części miasta Bielsko-Biała, w dzielnicy Aleksandrowice. Obecnie istniejący układ komunikacyjny ma charakter miejski, o wysokim zagęszczeniu dróg i ulic. Główną oś tworzy Aleja Generała Andresa (kategoria drogi – powiatowa, klasa G) – droga […]

więcej
informacja
Rozbudowa Alei Armii Krajowej na odcinku od ronda gen. Fieldorfa Nila do dolnej stacji kolejki gondolowej „Szyndzielnia” w Bielsku-Białej

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W BIELSKU-BIAŁEJ PRZEDSTAWIA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ REALIZOWANEJ W RAMACH ZADANIA PN: ,,ROZBUDOWA ALEI ARMII KRAJOWEJ NA ODCINKU OD RONDA GEN. FIELDORFA NILA DO DOLNEJ STACJI KOLEJKI GONDOLOWEJ „SZYNDZIELNIA” W BIELSKU-BIAŁEJ” Zakres opracowania wynika z opracowanej i zatwierdzonej „koncepcji rozbudowy alei Armii Krajowej na odcinku od ronda im. generała Emila Fieldorfa Nila do […]

więcej
informacja
Rozbudowa ul. Krzyżowej

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej informuje, że planuje realizację inwestycji pod nazwą ,,ROZBUDOWA ULICY KRZYŻOWEJ W BIELSKU-BIAŁEJ”. W związku z powyższym w oparciu o opracowaną przez firmę Mosty Katowice „koncepcję przebudowy ulicy Krzyżowej w Bielsku-Białej” pojęto działania zmierzające do wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowej. CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI: Inwestycja zlokalizowana jest na terenie miasta Bielsko-Biała. Obecnie ulica Krzyżowa […]

więcej
informacja
Rozbudowa ul. Żywieckiej– zmiana stan na dzień 16.06.2015 r.

W stosunku do wersji umieszczonej wcześniej na naszej stronie, zmieniono: – Etap 1: 1. Przesunięto zatokę autobusową w kierunku nowego wlotu ulicy Dawnej i zawężono chodnik w celu uniknięcia kolizji z nowym parkingiem przy obiekcie handlowo-usługowym. Zmianie uległa linia rozgraniczająca dla działek nr 223/8, 223/17. Długość zatoki autobusowej zostanie ustalona po zakończeniu rozmów prowadzonych obecnie […]

więcej
informacja
Koncepcja rozbudowy ulicy Warszawskiej w Bielsku-Białej. Budowa węzła drogowego na skrzyżowaniu drogi krajowej ulicy Warszawskiej z ulicą Mazańcowicką

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej w ramach prac projektowych przygotował koncepcje rozbudowy ulicy Warszawskiej. Ostateczne rozwiązanie uzgodnione zostało na Kierownictwie Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. W ramach rozwiązań projektowych zastosowano węzeł typu WC składający się z układu dwóch skrzyżowań na prawe skręty w ciągu ulicy Warszawskiej (w przeciwległych ćwiartkach). Na połączeniu łącznic z ulicą Mazańcowicką przewidziano […]

więcej
powrót