Inwestycje planowane

informacja
Rozbudowa ulicy Zuchów w Bielsku – Białej

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku – Białej realizuje założenia Czteroletniego Planu Inwestycyjnego, który stanowi załącznik do Zarządzenia ON.0050.2727.2017.RG Prezydenta Miasta Bielska – Białej z dnia 16 listopada 2017 r. W ramach tego planu została przygotowana koncepcja projektowa pn. „Rozbudowa ulicy Zuchów w Bielsku – Białej” w ramach zadania Dokumentacja przyszłościowa dla dróg gminnych. Trasę oraz […]

więcej
informacja
Rozbudowa ul. Krzyżowej

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej informuje, że planuje realizację inwestycji pod nazwą ,,ROZBUDOWA ULICY KRZYŻOWEJ W BIELSKU-BIAŁEJ”. W związku z powyższym w oparciu o opracowaną przez firmę Mosty Katowice „koncepcję przebudowy ulicy Krzyżowej w Bielsku-Białej” pojęto działania zmierzające do wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowej. CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI: Inwestycja zlokalizowana jest na terenie miasta Bielsko-Biała. Obecnie ulica Krzyżowa […]

więcej
powrót