Inwestycje planowane

informacja
Rozbudowa ul. Krzyżowej

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej informuje, że planuje realizację inwestycji pod nazwą ,,ROZBUDOWA ULICY KRZYŻOWEJ W BIELSKU-BIAŁEJ”. W związku z powyższym w oparciu o opracowaną przez firmę Mosty Katowice „koncepcję przebudowy ulicy Krzyżowej w Bielsku-Białej” pojęto działania zmierzające do wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowej. CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI: Inwestycja zlokalizowana jest na terenie miasta Bielsko-Biała. Obecnie ulica Krzyżowa […]

więcej
informacja
Rozbudowa ul. Żywieckiej– zmiana stan na dzień 16.06.2015 r.

W stosunku do wersji umieszczonej wcześniej na naszej stronie, zmieniono: – Etap 1: 1. Przesunięto zatokę autobusową w kierunku nowego wlotu ulicy Dawnej i zawężono chodnik w celu uniknięcia kolizji z nowym parkingiem przy obiekcie handlowo-usługowym. Zmianie uległa linia rozgraniczająca dla działek nr 223/8, 223/17. Długość zatoki autobusowej zostanie ustalona po zakończeniu rozmów prowadzonych obecnie […]

więcej
informacja
Koncepcja rozbudowy ulicy Warszawskiej w Bielsku-Białej. Budowa węzła drogowego na skrzyżowaniu drogi krajowej ulicy Warszawskiej z ulicą Mazańcowicką

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej w ramach prac projektowych przygotował koncepcje rozbudowy ulicy Warszawskiej. Ostateczne rozwiązanie uzgodnione zostało na Kierownictwie Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. W ramach rozwiązań projektowych zastosowano węzeł typu WC składający się z układu dwóch skrzyżowań na prawe skręty w ciągu ulicy Warszawskiej (w przeciwległych ćwiartkach). Na połączeniu łącznic z ulicą Mazańcowicką przewidziano […]

więcej
powrót