Koncepcja rozbudowy ul. Młodzieżowej na odcinku od ul. Bliskiej do rejonu działki nr 336/26 obręb Kamienica

Realizując polecenie Prezydenta Miasta, Miejski Zarząd Dróg opracował dwuwariantową koncepcję projektową rozbudowy ulicy Młodzieżowej na niespełna 700 metrowym odcinku. W ramach prac analizowane były: sytuacja własnościowa, niezbędne zajęcie i wykupienie terenu, potencjalne kolizje z istniejącą infrastrukturą. Opracowano również szacunkowo koszty robót budowlanych dla obu wariantów.

Wariant 1 obejmuje:
– rozbudowę ulicy poprzez ujednolicenie geometrii, przebudowę zjazdów
– budowę kontynuacji istniejącej ścieżki rowerowej
– budowę obustronnych chodników
– budowę oświetlenia ulicznego
– przebudowę infrastruktury technicznej
– przebudowę przepustów w KM 0+061 i KM 0+389

Wariant 2 obejmuje:
– rozbudowę ulicy poprzez ujednolicenie geometrii, przebudowę zjazdów
– przebudowę fragmentu istniejącej ścieżki rowerowej oraz wprowadzenie ruchu rowerowego do ruchu ogólnego
– budowę jednostronnego chodnika
– budowę oświetlenia ulicznego
– przebudowę infrastruktury technicznej
– przebudowę przepustów w KM 0+061 i KM 0+389

Dalsze prace projektowe z uwagi na trudną sytuację finansową zostały zawieszone.

plan_W1.pdf
plan_W2.pdf
przekroje_W1.pdf
przekroje_W2.pdf

powrót