Przebudowa ul. Kazimierza Brodzińskiego w Bielsku-Białej na odcinku od ul. Cieszyńskiej do ul. Korzennej

Realizując polecenie Prezydenta Miasta, Miejski Zarząd Dróg opracował dokumentację projektową dla przedmiotowego zadania. W ramach inwestycji planowana jest przebudowa ulicy z jednostronnym i odcinkowo obustronnym chodnikiem, wykonanie miejsc postojowych oraz wprowadzenie elementów uspokojenia ruchu.

Zakres prac:
– przebudowa ulicy z jednostronnym i odcinkowo obustronnym chodnikiem
– wyznaczenie miejsc postojowych w rejonie SP nr 6
– przebudowa zjazdów w niezbędnym zakresie
– wprowadzenie elementów uspokojenia ruchu
– wymiana opraw oświetleniowych na LED
– przebudowa infrastruktury technicznej
– wycinka zieleni oraz wprowadzenie zieleni zgodnie z wytycznymi Ogrodnika Miejskiego

Organizacja_ruchu_Brodzinskiego.pdf
Plan_Brodzinskiego.pdf
Przekroje_Brodzinskiego.pdf

powrót