Rozbudowa ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Bielsku-Białej wraz z budową obiektu mostowego nad LK nr 139

W ramach zadania przewidziano całkowitą rozbiórkę istniejącego obiektu mostowego, budowę dwóch obiektów nad linią kolejową nr 139 i drogą wewnątrzzakładową oraz budowę nasypu drogowego w technologii gruntu zbrojonego. W ramach zadania przebudowany zostanie również most nad potokiem Starobielskim w ciągu ul. Michała Grażyńskiego, a także rondo Ofiar Katynia, które zostanie dostosowane do przeprowadzenia istniejącej ścieżki rowerowej w kierunku południowym. Projektowana ulica E. Kwiatkowskiego będzie posiadać jezdnię dwukierunkową o trzech pasach ruchu oraz obustronne chodniki. Zakładana jest budowa elementów odwodnienia oraz sieci oświetleniowej w technologii LED a także przebudowa kolidującej infrastruktury technicznej.

kwiatkowskiego-pzt-cz1.pdf
kwiatkowskiego-pzt-cz2.pdf
kwiatkowskiego-pzt-cz3.pdf

powrót