Rozbudowa ulicy Portowej w Bielsku – Białej

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku – Białej realizuje założenia Czteroletniego Planu Inwestycyjnego, który stanowi załącznik do Zarządzenia ON.0050.2727.2017.RG Prezydenta Miasta Bielska – Białej z dnia 16 listopada 2017 r. W ramach tego planu została przygotowana koncepcja projektowa pn. „Rozbudowa ulicy Portowej w Bielsku – Białej” w ramach zadania Dokumentacja przyszłościowa dla dróg gminnych.
Trasę oraz parametry techniczne ulicy przedstawiono na zamieszczonych rysunkach w czterech wariantach projektowych opisanych szczegółowo w opisie technicznym.

4_PK-W1
4_PK-W2
4_PK-W3
4_PK-W4
D_2_PLS_W1-2.1
D_2_PLS_W1-2.2
D_2_PLS_W2-2.3
D_2_PLS_W2-2.4
D_2_PLS_W3-2.5
D_2_PLS_W3-2.6
D_2_PLS_W4-2.7
D_2_PLS_W4-2.8

powrót