Utrudnienia w związku z budową przyłączy

Aktualizacja: Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej informuje, że z przyczyn niezależnych od Wykonawcy zmianie uległ termin realizacji prac. Zgodnie z deklaracją Wykonawcy prace rozpoczną się 8 stycznia i  będą trwać około 3 dni.


Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej informuje, że od dnia 18 grudnia przez około 4 dni będą prowadzone prace na ul. Michała Grażyńskiego przy skrzyżowaniu z ul. Trakcyjną w związku z budową przyłącza wodociągowego oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej. Podczas prac nastąpi odcinkowe zawężenie jezdni oraz zamknięcie chodnika.

powrót