Jutro krótsze godziny otwarcia kas

Informujemy, że w piątek 30 grudnia 2022 r. obie kasy Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej (w budynkach przy ul. Michała Grażyńskiego 10 i Mostowej 1) będą przyjmować wpłaty gotówkowe do godz. 9:30 i wpłaty bezgotówkowe (kartami płatniczymi lub BLIKiem) do godz. 11:30. Wynika to z konieczności dokonania przez kasjerów niezbędnych czynności w ramach rozliczenia rocznego, w tym przekazania środków na rachunki w banku.

Jednocześnie przypominamy, że w związku ze zmianą banku obsługującego Miasto Bielsko-Biała, z dniem 1 stycznia 2023 r. ulegają zmianie wszystkie rachunki bankowe, na które dokonywane są wpłaty na rzecz Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej.
Nowe numery rachunków można znaleźć w komunikacie:
https://mzd.bielsko.pl/uwaga-zmiana-numerow-rachunkow-bankowych-od-1-stycznia-2023-roku/

powrót