Aktualności

informacja
Sieć szerokopasmowa – komunikat

„Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby”  Informujemy, że nasza jednostka została przyłączona do sieci szerokopasmowej w ramach projektu pn.: „Budowa sieci szerokopasmowej dla miasta Bielska-Białej” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2007-2013, Priorytet II. „Społeczeństwo Informacyjne”, Działanie 2.1 „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego”. Umowę […]

więcej
informacja
Informacja o zamiarze rozpoczęcia rozbudowy drogi i możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego

W imieniu Prezydenta Miasta Bielska-Białej, na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21.03.1985 r. (tekst jed. Dz. U. z 2007 r., Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) informuję, że na terenie Miasta Bielska-Białej planowana jest realizacja zadania inwestycyjnego projektu pn: • Rozbudowa ulicy Jeździeckiej z budową mostu nad potokiem Straconka w Bielsku-Białej; […]

więcej
witacze
Montaż Witaczy na drogach wjazdowych do miasta

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej informuje, iż 21 grudnia 2014r. została zakończona inwestycja związana z montażem 5 pylonów reklamowych „Witaczy” na drogach wjazdowych do miasta. Inwestycja związana z zabudową pylonów została poprzedzona pracami projektowymi w efekcie których po akceptacji przez Plastyka Miejskiego projektu koncepcyjnego oraz wykonaniu projektu wykonawczego został wyłoniony w drodze procedury przetargowej wykonawca […]

więcej
Rondo turbinowe w Bielsku-Białej.

MZD na skrzyżowaniu ulic PCK-Sempołowskiej oraz PCK-Broniewskiego oddał niedawno do użytkowania kolejne ronda turbinowe. Dotychczas funkcjonujące z powodzeniem w mieście pozostałe ronda typu turbina zlokalizowane są na skrzyżowaniach: Piastowska-Cieszyńska-Konopnickiej-Andersa (Hulanka), Wyzwolenia-Kryształowa, Piekarska oraz dwa w ciągu ulicy Wałowej przy przebudowanym układzie drogowym w okolicach Galerii Sfera Główną zasadą tego rozwiązania komunikacyjnego, jest to że ruch […]

więcej
ul. Żywiecka
Przebudowa drogi krajowej 69 (ul. Żywiecka) w Bielsku-Białej. Odcinek od ul. Górskiej do ul. Prostej

Umowa o dofinansowanie: 22.07.2010 r. Koszt całkowity projektu: 21 mln PLN Dofinansowanie: ok. 14 mln PLN Zakres przebudowy obejmował w szczególności: przebudowę ulicy Żywieckiej do parametrów klasy G wraz z obustronnymi chodnikami, przebudowę ul. Turystycznej do parametrów klasy L na odcinku od ul. Jaśminowej do ul. Łęgowej z jednostronnym chodnikiem, przebudowę dróg bocznych do ul. Żywieckiej, […]

więcej
powrót