Aktualności

informacja
System czujników multimodalnych

Pierwszy Polski system czujników multimodalnych i specjalistycznego oprogramowania zainstalowany w Bielsku-Białej w ramach projektu badawczego HiTech. System dostarcza wiedzę o ruchu drogowym w czasie rzeczywistym, m.in. w celu modelowania oraz optymalizacji sterowania ruchem w sieci drogowej. Specjalistyczne czujniki multimodalne dokonują w szczególności pomiaru średniego czasu przejazdu na odcinkach, a także dostarczają danych umożliwiających wykrywanie zatorów […]

więcej
ul. Warszawska
Budowa przejścia dla pieszych przez ulicę Warszawską w Bielsku-Białej

Miejski Zarząd Dróg informuje, iż zakończyła się budowa przejścia dla pieszych przez ulicę Warszawską w Bielsku-Białej na wysokości skrzyżowania z ulicą Królewską (szer.geogr. 49°51’50.26″N, dł.geogr. 19° 0’50.62″E). Ulica Warszawska jest Drogą Krajową na której natężenie ruchu w ciągu doby przekracza kilkadziesiąt tysięcy pojazdów. Ze względu na niebezpieczeństwo kolizji pojazdów z pieszymi (w dwóch przypadkach zakończonych […]

więcej
informacja
Informacja w sprawie reklam w pasie drogowym

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej przypomina, że zgodnie z Ustawą z dnia 21 marca 1985r.o drogach publicznych, zajęcie pasa drogowego pod reklamę wymaga uzyskania zezwolenia zarządcy drogi oraz uiszczenia opłaty ustalanej w drodze decyzji administracyjnej wydawanej przy udzielaniu zezwolenia na zajęcie pasa drogowego. Sankcją za naruszenie obowiązku wynikającego z art. 40 ust. 1 i 2 […]

więcej
ul. Słowackiego
Zakończono prace

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, z przyjemnością informuje, że zakończone zostały prace: na ul. Orchidei – nakładka, na drodze wewnętrznej –  łącznik od ul. M. Michałowicza do szkoły,   na ul. Sikornik przebudowa, na ul. Cyniarskiej – nakładka, na ul. Babiogórskiej – nakładka, na ul. Mieszka I – remont chodnika, na ul. J. Słowackiego – remont […]

więcej
informacja
Likwidacji ograniczenia tonażowego na ulicy Komorowickiej, Daszyńskiego, Bestwińskiej

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku – Białej wszczyna postępowanie administracyjne w sprawie likwidacji ograniczenia tonażowego na ulicy Komorowickiej, Daszyńskiego, Bestwińskiej. Wszystkie zainteresowane strony, w tym osoby i podmioty prowadzące w tym rejonie działalność gospodarczą wymagającą dojazdu pojazdami o tonażu wyższym niż 15 t. prosimy o kontakt pisemny informujący o charakterze prowadzonej firmy oraz ładowności pojazdów ją obsługujących. Korespondencje prosimy […]

więcej
Parkomat
Strefa Płatnego Parkowania w Bielsku-Białej

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej informuje, iż od dnia 15.06.2015 r. zaczęła funkcjonować w Bielsku-Białej Strefa Płatnego Parkowania. Postój płatny obowiązuje od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16 . Z apraszamy na stronę http://www.parkowaniebielsko.pl/ Numer konta bankowego do wpłat za korzystanie z parkingów miejskich (opłata za postój, wezwania, karta mieszkańca, karta parkingowa dla przedsiębiorcy) BANK PEKAO S.A. 45 1240 2975 1111 0010 6437 […]

więcej
ul. Kryształowa
Ul. Kryształowa konsultacje społeczne

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku – Białej wszczyna postępowanie administracyjne w sprawie planowanej zmiany organizacji ruchu w rejonie ulicy Kryształowej polegające na zaślepieniu drogi w połowie jej przebiegu. W związku z powyższym prosimy Wszystkich mieszkańców przedmiotowej ulicy oraz ulic przyległych tj. Wysoka i Sieroszewskiego o zapoznanie się z zaopiniowanym pozytywnie przez właściwą miejscową Radę Osiedla […]

więcej
ul. Komorowicka
Zmiany organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Mazańcowicka-Komorowicka

W związku z zatwierdzonym  projektem zmiany organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Mazańcowicka-Komorowicka, Miejski Zarząd Dróg informuje, iż w dniu 18.04.2015r dokona cytowanych zmian. Obecnie pierwszeństwo przejazdu przebiega wzdłuż ulicy Komorowickiej natomiast ulica Mazańcowicka jest drogą podporządkowaną. Przeprowadzona analiza zasadności budowy sygnalizacji świetlnej oraz pomiary ruchu nie potwierdziły konieczności budowy sygnalizacji świetlnej. Diagram ruchu-jego struktura kierunkowa jednoznacznie określiła, […]

więcej
informacja
Sieć szerokopasmowa – komunikat

„Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby”  Informujemy, że nasza jednostka została przyłączona do sieci szerokopasmowej w ramach projektu pn.: „Budowa sieci szerokopasmowej dla miasta Bielska-Białej” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2007-2013, Priorytet II. „Społeczeństwo Informacyjne”, Działanie 2.1 „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego”. Umowę […]

więcej
powrót