Przebudowa ul. Komorowickiej od ul. Józefa Piłsudskiego do ul. 11 Listopada w Bielsku-Białej

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH

Zakres inwestycji obejmował przebudowę ulicy Komorowickiej na odcinku ok. 254 m od ul. Józefa Piłsudskiego do
ul. 11 listopada. Przebudowane zostały wloty skrzyżowań z ul. Targową i z ul. Ignacego Jana Paderewskiego.
Zadanie polegało na wykonaniu nowych warstw podbudowy z kruszywa i nawierzchni bitumicznych jezdni oraz z kostki brukowej wraz z elementami odwodnienia. Wymianie polegały  krawężniki i nawierzchnia istniejących chodników. Ponadto powstało nowe oznakowanie i elementy bezpieczeństwa ruchu.

DOFINANSOWANIE: 1 605 478,98 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 1 605 478,98 zł

Inwestycja realizowana w 2021 r.

powrót