Rozbudowa skrzyżowania ulic: ks. Stanisława Stojałowskiego, Wyzwolenia, Władysława Broniewskiego

Realizacja inwestycji „Rozbudowy skrzyżowania ulic ks. Stanisława Stojałowskiego, Wyzwolenia, Władysława Broniewskiego wraz z przebudowa Placu Opatrzności Bożej” dobiega końca. Jednym z bardziej widocznych, nowych obiektów, jakie pojawiły się w tym miejscu jest duże owalne rondo. Umożliwia ono bezpieczne komunikowanie poszczególnych wlotów krzyżujących się ulic, jak również całego przyległego terenu.
Z uwagi na lokalizację ronda ukształtowanie wyspy środkowej opracowane zostało przez architektów Pracowni Projektowej Architektury Krajobrazu „Januszówka” z Bielska-Białej, specjalizujących się w małej architekturze i kształtowaniu przestrzeni publicznej. Ich zadaniem było podkreślenie historycznej przestrzeni Placu Opatrzności Bożej. Niemniej znikający pod powierzchnią placu, a dalej pod ulicą Stojałowskiego potok Niwka pozostał wiodącym motywem dla tego rozwiązania projektu.
Zasada wypiętrzenia centralnej części ronda, z uwagi na bezpieczeństwo ruchu drogowego, oraz jego nietypowy kształt zainspirowały projektantów do rozcięcia jej „korytem potoku”. Takie ukształtowanie ronda pozwala zachować jedną z najładniejszych osi widokowych miasta, czyli sylwetkę zabytkowego kościoła na tle Beskidów.
W nowej odsłonie Placu Opatrzności Bożej zaprojektowane zostały zielone donice z wkomponowanymi siedziskami których usytuowanie podkreśla przebieg dawnego koryta potoku, tradycyjnie z figurą świętego Janem Nepomucena na „brzegu”. Mozaika kamienna tej części placu symbolizująca lustro wody, na granicy placu z infrastrukturą drogową płynnie przechodzi  w przecięcie wyspy środkowej ronda, gdzie specjalnie dobrana zieleń oraz rozrzucone nieregularnie głazy piaskowca stanowią kontynuację „koryta potoku”. Dzięki błękitnej iluminacji symbolikę rzeki odczytać będzie można również po zmroku.
Trzeba również podkreślić, że takie ukształtowanie wyspy ronda (góry i kamienisty potok) nawiązuje mocno do bielskiego krajobrazu. Wyraźnie przypomina też, znane nie tylko Bielszczanom, logo naszego miasta.


Stan prac na październik:


Stan prac na wrzesień:


Stan prac na lipiec/sierpień:


Stan prac na czerwiec:

powrót