Rozbudowa skrzyżowania ulic: ks. Stanisława Stojałowskiego, Wyzwolenia, Władysława Broniewskiego

W dniu 05.10.2018 r. został przywrócony ruch obustronny na ulicy ks. Stanisława Stojałowskiego na przebudowywanym skrzyżowaniu ks. Stanisława Stojałowskiego-Wyzwolenia-Władysława Broniewskiego z wyłączeniem wlotu ul. Wyzwolenia. Ponadto prowadzone są również prace na ul. Głębokiej, ul. Szkolnej oraz pl. Opatrzności Bożej.


Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej informuje, iż dnia 04.10.2018 r. (czwartek) planowane jest układanie warstwy ścieralnej na ul. ks. Stanisława Stojałowskiego, na odcinku od ul. Żywieckiej do ul. Romana Dmowskiego oraz na odcinkach ulic: Władysława Broniewskiego, Plac Opatrzności Bożej i Wyzwolenia. W związku z powyższym, przewidywane jest czasowe utrudnienie w dojeździe do ulic: Władysława Broniewskiego (budynki nr 4,7 i 10), Kierowej (budynek nr 10), Romana Dmowskiego (budynek nr 15). Dojazd do w/w budynków odbywał się będzie: 1. Od godz. 8:30 do godz. 13:00 – od strony ul. Żywieckiej; 2. Od godziny 13:00 do godz. 18:00 – od strony ul. Romana Dmowskiego przez nowe rondo. Za utrudnienia przepraszamy.


Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej informuje, że dnia 18.09.2018 r. od godz. 9.00 wprowadzony zostanie kolejny etap tymczasowej organizacji ruchu. Wyłączone zostaną z ruchu odcinki ulic: Głębokiej, Szkolnej i Wyzwolenia (w zakresie projektowanej rozbudowy). Odwrócony zostanie jeden kierunek ruchu na ul. Głębokiej (ruch dopuszczony dla mieszkańców oraz zaopatrzenia). Plansza objazdowa w załączeniu.

Objazdy ul. Stojałowskiego
Organizacja ruchu


Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej informuje, że  dnia 09.08.2018 r. o godz. 9.00 wprowadzony zostanie kolejny etap tymczasowej organizacji ruchu w obrębie placu Opatrzności Bożej. Wyłączony zostanie z ruchu odcinek ul. ks. Stanisława Stojałowskiego (północny pas) od ul. Żywieckiej do przejścia dla pieszych w rejonie posesji nr 55. Wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy na odcinku od ul. Żywieckiej do ul. Romana Dmowskiego. Plansza objazdowa w załączeniu.

Objazdy ul. Stojałowskiego
Organizacja ruchu w obrębie placu Opatrzności Bożej


Rozbudowa skrzyżowania ulic: ks. Stanisława Stojałowskiego, Wyzwolenia, Władysława Broniewskiego wraz z przebudową Placu Opatrzności Bożej w Bielsku-Białej.
Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej informuje o przystąpieniu do realizacji zadania pn. „Rozbudowa skrzyżowania ulic ks. Stanisława Stojałowskiego, Wyzwolenia, Władysława Broniewskiego wraz z przebudową Placu Opatrzności Bożej w Bielsku- Białej”. Rozpoczęcie robót planowane jest od  czerwca 2018 r. a zakończenie w IV kwartale 2018 r. Przewidywany czas realizacji całości inwestycji wynosi 4 miesiące, z czego całkowitą przejezdność dla wszystkich relacji zaplanowano już po 3 miesiącach.
Więcej szczegółów odnośnie inwestycji – tutaj


Stan prac na październik:


Stan prac na wrzesień:


Stan prac na lipiec/sierpień:


Stan prac na czerwiec:

powrót