Rozbudowa skrzyżowania ulic: ks. Stanisława Stojałowskiego, Wyzwolenia, Władysława Broniewskiego

Realizacja inwestycji „Rozbudowy skrzyżowania ulic ks. Stanisława Stojałowskiego, Wyzwolenia, Władysława Broniewskiego wraz z przebudowa Placu Opatrzności Bożej” dobiega końca. Jednym z bardziej widocznych, nowych obiektów, jakie pojawiły się w tym miejscu jest duże owalne rondo. Umożliwia ono bezpieczne komunikowanie poszczególnych wlotów krzyżujących się ulic, jak również całego przyległego terenu.
Z uwagi na lokalizację ronda ukształtowanie wyspy środkowej opracowane zostało przez architektów Pracowni Projektowej Architektury Krajobrazu „Januszówka” z Bielska-Białej, specjalizujących się w małej architekturze i kształtowaniu przestrzeni publicznej. Ich zadaniem było podkreślenie historycznej przestrzeni Placu Opatrzności Bożej. Niemniej znikający pod powierzchnią placu, a dalej pod ulicą Stojałowskiego potok Niwka pozostał wiodącym motywem dla tego rozwiązania projektu.
Zasada wypiętrzenia centralnej części ronda, z uwagi na bezpieczeństwo ruchu drogowego, oraz jego nietypowy kształt zainspirowały projektantów do rozcięcia jej „korytem potoku”. Takie ukształtowanie ronda pozwala zachować jedną z najładniejszych osi widokowych miasta, czyli sylwetkę zabytkowego kościoła na tle Beskidów.
W nowej odsłonie Placu Opatrzności Bożej zaprojektowane zostały zielone donice z wkomponowanymi siedziskami których usytuowanie podkreśla przebieg dawnego koryta potoku, tradycyjnie z figurą świętego Janem Nepomucena na „brzegu”. Mozaika kamienna tej części placu symbolizująca lustro wody, na granicy placu z infrastrukturą drogową płynnie przechodzi  w przecięcie wyspy środkowej ronda, gdzie specjalnie dobrana zieleń oraz rozrzucone nieregularnie głazy piaskowca stanowią kontynuację „koryta potoku”. Dzięki błękitnej iluminacji symbolikę rzeki odczytać będzie można również po zmroku.
Trzeba również podkreślić, że takie ukształtowanie wyspy ronda (góry i kamienisty potok) nawiązuje mocno do bielskiego krajobrazu. Wyraźnie przypomina też, znane nie tylko Bielszczanom, logo naszego miasta.


W dniu 05.10.2018 r. został przywrócony ruch obustronny na ulicy ks. Stanisława Stojałowskiego na przebudowywanym skrzyżowaniu ks. Stanisława Stojałowskiego-Wyzwolenia-Władysława Broniewskiego z wyłączeniem wlotu ul. Wyzwolenia. Ponadto prowadzone są również prace na ul. Głębokiej, ul. Szkolnej oraz pl. Opatrzności Bożej.


Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej informuje, iż dnia 04.10.2018 r. (czwartek) planowane jest układanie warstwy ścieralnej na ul. ks. Stanisława Stojałowskiego, na odcinku od ul. Żywieckiej do ul. Romana Dmowskiego oraz na odcinkach ulic: Władysława Broniewskiego, Plac Opatrzności Bożej i Wyzwolenia. W związku z powyższym, przewidywane jest czasowe utrudnienie w dojeździe do ulic: Władysława Broniewskiego (budynki nr 4,7 i 10), Kierowej (budynek nr 10), Romana Dmowskiego (budynek nr 15). Dojazd do w/w budynków odbywał się będzie: 1. Od godz. 8:30 do godz. 13:00 – od strony ul. Żywieckiej; 2. Od godziny 13:00 do godz. 18:00 – od strony ul. Romana Dmowskiego przez nowe rondo. Za utrudnienia przepraszamy.


Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej informuje, że dnia 18.09.2018 r. od godz. 9.00 wprowadzony zostanie kolejny etap tymczasowej organizacji ruchu. Wyłączone zostaną z ruchu odcinki ulic: Głębokiej, Szkolnej i Wyzwolenia (w zakresie projektowanej rozbudowy). Odwrócony zostanie jeden kierunek ruchu na ul. Głębokiej (ruch dopuszczony dla mieszkańców oraz zaopatrzenia). Plansza objazdowa w załączeniu.

Objazdy ul. Stojałowskiego
Organizacja ruchu


Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej informuje, że  dnia 09.08.2018 r. o godz. 9.00 wprowadzony zostanie kolejny etap tymczasowej organizacji ruchu w obrębie placu Opatrzności Bożej. Wyłączony zostanie z ruchu odcinek ul. ks. Stanisława Stojałowskiego (północny pas) od ul. Żywieckiej do przejścia dla pieszych w rejonie posesji nr 55. Wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy na odcinku od ul. Żywieckiej do ul. Romana Dmowskiego. Plansza objazdowa w załączeniu.

Objazdy ul. Stojałowskiego
Organizacja ruchu w obrębie placu Opatrzności Bożej


Rozbudowa skrzyżowania ulic: ks. Stanisława Stojałowskiego, Wyzwolenia, Władysława Broniewskiego wraz z przebudową Placu Opatrzności Bożej w Bielsku-Białej.
Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej informuje o przystąpieniu do realizacji zadania pn. „Rozbudowa skrzyżowania ulic ks. Stanisława Stojałowskiego, Wyzwolenia, Władysława Broniewskiego wraz z przebudową Placu Opatrzności Bożej w Bielsku- Białej”. Rozpoczęcie robót planowane jest od  czerwca 2018 r. a zakończenie w IV kwartale 2018 r. Przewidywany czas realizacji całości inwestycji wynosi 4 miesiące, z czego całkowitą przejezdność dla wszystkich relacji zaplanowano już po 3 miesiącach.
Więcej szczegółów odnośnie inwestycji – tutaj


Stan prac na październik:


Stan prac na wrzesień:


Stan prac na lipiec/sierpień:


Stan prac na czerwiec:

powrót