Rozbudowa ul. Mostowej wraz z budową mostu na rzece Biała w Bielsku-Białej

Realizując polecenie Prezydenta Miasta, Miejski Zarząd Dróg opracował dokumentację projektową dla przedmiotowego zadania. Stan techniczny istniejącego mostu wymaga jego całkowitej rozbiórki i budowy nowego obiektu. W ramach prac wykonana zostanie również przebudowa skrzyżowania z ul. Nadbrzeżną. Na czas budowy wykonana zostanie tymczasowa kładka dla pieszych, służąca również do tymczasowego przełożenia sieci infrastruktury technicznej.

Projekt_Mostowa.pdfPrzekroj_Mostowa.pdf

powrót