Więcej udogodnień dla właścicieli ogródków gastronomicznych na bielskim rynku. Przybędzie też zieleni

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, jak co roku przeprowadził przetarg na dzierżawę terenu pod działalność trzynastu tzw. ogródków gastronomicznych zlokalizowanych na rynku bielskiej Starówki. W postępowaniu przeprowadzonym w formie ustnej licytacji uczestniczyło dziewięciu przedsiębiorców. Wyjściowa wysokość opłat za dzierżawę modułów (od 27,4m² do 58,7m²) jest analogiczna do wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego. Ostateczna cena dzierżawy wynika jednak z licytacji. Jak już wspomniano do przetargu zgłosiło się mniej oferentów, niż miasto zaoferowało modułów do wynajęcia. Być może dlatego konkurencja wśród przedsiębiorców okazała się na tyle stonowana, że kwoty wyjściowe zostały przez nich podbite najczęściej o jedno tzw. postąpienie, czyli w tym wypadku 50 zł. Wylicytowane miesięczne stawki dzierżawy mieszczą się w granicach od 1250 zł za moduł o powierzchni 27,4 m² do 2650 zł moduł największy o powierzchni 58,7 m² netto.

W tym roku regulamin przetargu wprowadził kilka istotnych zmian mających ułatwić funkcjonowanie dzierżawcom, szczególnie w sytuacji nieprzewidywalnych skutków trwającej pandemii. Najważniejsza z nich dotyczy okresu obowiązywania umowy. Zwycięzcy licytacji, podpisując umowę, będą uprawnieni do dzierżawy terenu pod ogródki przez okres trzech lat (od 1 kwietnia 2021 do 30 września 2023 z wyłączeniem miesięcy zimowych, wczesnowiosennych i późnojesiennych). Do tej pory przetarg odbywał się co roku, co umożliwiało częstszą zmianę ceny dzierżawy. Ważne również, że w sytuacji przedłużającego się sezonu (np. ciepłej i długiej jesieni) przedsiębiorcy będą mogli na pisemny wniosek dodatkowo wydłużyć okres dzierżawy o kolejne miesiące.

Podobnie, jak poprzednio, kwotę dzierżawy podzielono na miesięczne raty. Dzięki temu, w sytuacji możliwego wprowadzenia kolejnych ogólnokrajowych czy regionalnych restrykcji przekładających się w sposób bezpośredni na zakaz handlu, najemcy nie będą zobowiązani do wnoszenia opłat dzierżawnych za ten okres. Opłaty za zajęcie pasa drogowego nie zostały ujęte w katalogu zwolnień, jakie ustawodawca przewidział w znowelizowanej ustawie o szczegółowych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem COVID-19, jednak wychodząc naprzeciw postulatom bielskich przedsiębiorców prezydent miasta swoim zarządzeniem z grudnia 2020 r. po spełnieniu określonych wymagań (m.in. udokumentowania spadku przychodów) do 31 marca br. obniżył czynsz dzierżawny do wysokości symbolicznego 1 zł. netto. W odpowiedzi na zadaną 18 marca br. podczas sesji Rady Miejskiej interpelację trzech radnych, prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski nie wykluczył możliwości przedłużenia okresu obowiązywania tego wsparcia. Warunkiem niezbędnym jest jednak zniesienie obowiązujących obostrzeń, bowiem póki co gastronomia wciąż funkcjonuje w reżimie zakazującym spożycia potraw i napojów na miejscu.

Ostatnią nowością wprowadzoną w tym roku do ogródków gastronomicznych na bielskim rynku jest ich ukwiecenie. Po spotkaniu samorządowców z przedsiębiorcami prowadzącymi tu działalność, prezydent miasta zaproponował rozwiązanie ograniczające ich koszty do minimum. W ramach regulaminu przetargu dzierżawca otrzyma od Wydziału Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej specjalnie przygotowane donice z kwiatami. Przekazanie odbędzie się protokolarnie z opisem ilości poszczególnych gatunków i odmian. Zakup donic i kwiatów oraz ich dostarczenie leżą po stronie miasta. Do obowiązków dzierżawcy będzie należała jedynie pielęgnacja roślin oraz dbanie o wygląd i porządek powierzonych waz i donic oraz najbliższego ich otoczenia.

powrót