Rozbudowa DK-52 (ul. Krakowskiej) w Bielsku-Białej

Miejski Zarząd Dróg informuje, iż w dniu 14.12.2018 r. zostanie wprowadzona tymczasowa organizacji ruchu, polegająca na zwężeniu jezdni na odcinku 250 m (pomiędzy skrzyżowaniem Krakowska-Polna-Łosiowa a skrzyżowaniem Krakowska-Admiralska) oraz wprowadzeniu ruchu wahadłowego sterowanego przy pomocy sygnalizacji świetlnej.

Rys_22_O2_ETAP_3F.JPG
Rys_22_O2_ETAP_3F


Miejski Zarząd Dróg informuje, o wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu, która będzie obowiązywać od 16.11.2018 r. Tymczasowa organizacja polega na zwężeniu jezdni na odcinku 110 m, wprowadzeniu ruchu wahadłowego sterowanego przy pomocy sygnalizacji świetlnej oraz wprowadzeniu objazdu do ul. Kazimierza Wielkiego ulicą Żywiecką oraz ulicą Lipnicką lub ulicą Bohaterów Westerplatte oraz ulicą Ogrodową, spowodowanego zamknięciem wlotu ul. Kazimierza Wielkiego (od ul. Krakowskiej).

Rys_03_O1_ETAP_1B


Miejski Zarząd Dróg informuje, o wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu, która będzie obowiązywać od 23.10.2018 r. Tymczasowa organizacja polega na zwężeniu jezdni na odcinku 200 m, wprowadzeniu ruchu wahadłowego sterowanego przy pomocy sygnalizacji świetlnej oraz wprowadzeniu objazdu do ul. Krańcowej spowodowanego zamknięciem wlotu/wylotu skrzyżowania ul. Krakowskiej z ul. Krańcową.

Rys_20_O2_ETAP_3D


Miejski Zarząd Dróg informuje, o wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu, która będzie obowiązywać od 23.10.2018 r. Tymczasowa organizacja polega na zwężeniu jezdni na odcinku 150 m oraz wprowadzeniu ruchu wahadłowego sterowanego przy pomocy sygnalizacji świetlnej.

Rys_08_O1_ETAP_1G


Miejski Zarząd Dróg informuje, o wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu dotyczącej rozbudowy ulicy Krakowskiej w Bielsku-Białej polegającej na wprowadzeniu ruchu jednokierunkowego od Gminy Kozy do centrum Bielska-Białej. Zakres objazdów dla pojazdów do 15 ton i powyżej 15 ton będzie realizowany zgodnie z  ustawionymi tablicami objazdowymi dla tych pojazdów.  Ruch jednokierunkowy będzie obowiązywał  do ulicy Polnej do wjazdu na ZGO oraz od ulicy Podgórnej  do skrzyżowania Krakowskiej z ulicą Wapienną.  Wdrażanie tymczasowej organizacji ruchu rozpocznie się od godzin porannych w dniu 27.09.2018 r. Termin zakończenia robót drogowych związanych z rozbudową DK-52 (ul. Krakowskiej) planowany jest na grudzień 2019 r.

Rys_06_O1_ETAP_3C

Rys_07_O2_ETAP_4C


Miejski Zarząd Dróg informuje, o wprowadzeniu schematu tymczasowej organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem o nr KM-V.7221.126.2018UC z dnia 08.06.2018.schemat 05_01_ETAP_1D. Tymczasowa organizacja będzie obowiązywać od 05.09.2018 r. oraz polega na zwężeniu jezdni na odcinku 150 m, wprowadzeniu ruchu wahadłowego sterowanego przy pomocy sygnalizacji świetlnej, a także wprowadzeniu objazdów do ul. Bohaterów Westerplatte jak również do ul. Łukasińskiego spowodowanych zamknięciem wlotu/wylotu obu skrzyżowań.

Rys_05_O1_ETAP_1D


Miejski Zarząd Dróg informuje, o wprowadzeniu schematu tymczasowej organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem o nr KM-V.7221.126.2018UC z dnia 08.06.2018.schemat 21_02_ETAP_3E. Tymczasowa organizacja będzie obowiązywać od 05.09.2018 r. oraz polega na zwężeniu jezdni na odcinku 250 m i wprowadzeniu ruchu wahadłowego sterowanego przy pomocy sygnalizacji świetlnej.

Rys_21_O2_ETAP_3E


Miejski Zarząd Dróg informuje, o wprowadzeniu schematu tymczasowej organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem o nr KM-V.7221.126.2018UC z dnia 8.06.2018. schemat.19_02_ETAP_3C. Tymczasowa organizacja ruchu będzie obowiązywać od 18.09.2018 r. oraz polega na zwężeniu jezdni na odcinku 200 m, wprowadzeniu ruchu wahadłowego sterowanego przy pomocy sygnalizacji świetlnej oraz wprowadzeniu objazdu do ul. Krańcowej spowodowanego zamknięciem wlotu/wylotu skrzyżowania ul. Krakowskiej z ul. Krańcową.

Rys_19_O2_ETAP_3C


Miejski Zarząd Dróg informuje, o wprowadzeniu schematu tymczasowej organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem o nr KM-V.7221.126b.2018MF z dnia 7.08.2018. schemat.12_01_ETAP_2D. Tymczasowa organizacja ruchu będzie obowiązywać od 14.08.2018 r. oraz polega na zwężeniu jezdni na odcinku 60 m i wprowadzeniu ruchu wahadłowego sterowanego przy pomocy sygnalizacji świetlnej.

powrót