Rozbudowa DK-52 (ul. Żywieckiej) w Bielsku-Białej

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej informuje, iż z dniem 08.12.2018 r. (sobota) wprowadzona zostaje tymczasowa organizacja ruchu na skrzyżowaniu ulic: Lwowska – Żywiecka – ks. Stanisława Stojałowskiego – Lipnicka, polegająca na wyłączeniu z ruchu dwóch pasów ul. Żywieckiej (kierunek do centrum) wraz z całym wlotem ulicy Lipnickiej. Wprowadzony zostanie zakaz skrętu w lewo z ul. Żywieckiej w ul. ks. Stanisława Stojałowskiego (poza ruchem MZK) oraz nakaz jazdy w prawo z ul. ks. Stanisława Stojałowskiego na ul. Żywiecką.

W związku z powyższym zamknięciem, wprowadzone zostaną następujące objazdy:

  • dla kierunku ruchu od Żywca w stronę centrum dojazd do ul. Lipnickiej będzie się odbywał łącznikiem przed skrzyżowaniem (dawny przebieg ul. Lipnickiej),
  • dla kierunku ruchu od Żywca w stronę centrum dojazd do ul. ks. Stanisława Stojałowskiego będzie się odbywał ulicami PCK, Władysława Broniewskiego, Kierową i Romana Dmowskiego przed skrzyżowaniem (dawny przebieg ul. Lipnickiej),
  • dla kierunku ruchu w stronę Żywca dojazd do ul. Lipnickiej będzie się odbywał ulicami: Marii Skłodowskiej-Curie i Akademii Umiejętności (z wyjątkiem autobusów MZK, które będą przejeżdżały łącznikiem), a w kierunku ul. Lwowskiej także ulicami: Wyzwolenia i Marszałka Józefa Piłsudskiego,
  • dojazd z ul. ks. Stanisława Stojałowskiego do ul. Lipnickiej oraz w kierunku ul. Lwowskiej będzie realizowany ulicami: Romana Dmowskiego, Kierową, Władysława Broniewskiego, PCK i Żywiecką (w stronę centrum),
  • dojazd z ul. Lipnickiej do ul. Żywieckiej w stronę centrum będzie realizowany łącznikiem (dawny przebieg ul. Żywieckiej),
  • dojazd z ul. Lipnickiej do ul. Żywieckiej w stronę Żywca oraz dojazd do ul. ks. Stanisława Stojałowskiego będzie realizowany ulicami Akademii Umiejętności i Teofila Aleksandra Lenartowicza.

Jednocześnie Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej informuje, iż na skrzyżowaniu ulic: Lwowska – Żywiecka – ks. Stanisława Stojałowskiego – Lipnicka, sygnalizacja świetlna przełączona zostanie na program ostrzegawczy.

Ponadto zostanie przywrócona pełna przejezdność skrzyżowania ulic: Żywiecka – PCK – Marii Skłodowskiej-Curie.

Rys_02_TOR_P2_Etap_1A


Rys_03_TOR_P2_Etap_1A_Objazd


Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej informuje, o wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu, która polega na:
– zamknięciu dwóch wewnętrznych pasów ruchu na odcinku od ul. Teofila Aleksandra Lenartowicza do ul. Księcia Józefa Poniatowskiego – schemat nr 6;
– zamknięciu dwóch pasów ruchu w jednym kierunku na odcinku od ul. Bolesława Prusa do przystanku autobusowego przed ul. Straconki (strona lewa, kierunek do centrum) – schemat nr 2;
– zamknięciu dwóch pasów ruchu w jednym kierunku na odcinku od przystanku Żywiecka Stojałowskiego do ul. Tadeusza Rychlińskiego (lewa strona, kierunek do Żywca) – schemat nr 2.

schemat nr 6
schemat nr 2


Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej informuje, iż dnia 27.08.2018 r. zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu na ul. Żywieckiej – na odcinku od skrzyżowania z ul. Maksyma Gorkiego do skrzyżowania z ul. Straconki. Prace potrwają do końca października. Zakres prac przedstawiają załączniki.

Etap 3-1a
Etap 3-1b


Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej informuje, o planowanym wprowadzeniu w dniu 22.08.2018 r. następujących ograniczeń w ruchu kołowym, zgodnie z pozytywnie zaopiniowanym projektem tymczasowej organizacji ruchu , dla ulicy Żywieckiej w Bielsku-Białej:

  • etap 1A_0 poszerzony o etap 1A_1 – zamknięcie dwóch pasów ruchu w kierunku Żywca od kościoła Opatrzności Bożej do ul. Łokietka wraz z zamknięciem lewej strony wlotu ul. PCK w ul. Żywiecką. Przy wprowadzeniu powyższej organizacji ruchu zmienione zostanie sterowanie sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu ul. Żywieckiej/PCK oraz lokalizacja dwóch przystanków autobusowych w kierunku Żywca; przystanek przy kościele Opatrzności Bożej zostanie przesunięty o około 50 m w stronę ul. Stojałowskiego natomiast przystanek przy skrzyżowaniu z ul. PCK zostanie przesunięty o około 70 m.

Rys_02_TOR_Etap_1A_0

Rys_03_TOR_Etap_1A_1


Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej informuje, o wprowadzeniu w dniu 23.07.2018r., następujących dodatkowych ograniczeń w ruchu kołowym, zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu:

• strona prawa (kierunek Żywiec), zamknięcie jednego skrajnego pasa na wysokości kościoła przy skrzyżowaniu z ul. Stojałowskiego,

• strona lewa (kierunek centrum) zamknięcie dwóch pasów w tym samym kierunku – na długości budynku Spomet,

• strona lewa (kierunek centrum) zamknięcie dwóch pasów w tym samym kierunku przy skrzyżowaniu z ul. Gabrieli Zapolskiej,

• zamknięcie chodnika (przejście drugą stroną ulicy), strona prawa (kierunek Żywiec) od ul. Cmentarnej do przejścia przy stadionie. Prace potrwają do 1.10.2018 roku.

powrót