Rozbudowa DK 52 (ul. Żywieckiej) w Bielsku-Białej – najbliższa zmiana od 6.04.2020 r.

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej informuje, że 6 kwietnia 2020 r. na czas przebudowy ulicy Żywieckiej w Bielsku-Białej zostanie wdrożona tymczasowa organizacja ruchu, polegająca na zamknięciu dwóch pasów ruchu w kierunku centrum na odcinku od ulicy Ignacego Krasickiego do wjazdu do ulicy Bolesława Prusa wraz z wlotem i wylotem ulicy Łagodnej. Zamknięcie nie będzie dotyczyło pojazdów MZK. Na czas realizacji robót drogowych sygnalizacja świetlna będzie działała w trybie pulsacyjnym. Objazd w obu kierunkach pomiędzy ulicami Żywiecką a Łagodną zostanie poprowadzony ulicami Akademii Umiejętności i Teofila Lenartowicza.
Powyższe utrudnienia potrwają do 9 kwietnia 2020 r.


Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej informuje, że 30 marca 2020 r. na czas przebudowy ulicy Żywieckiej w Bielsku-Białej zostanie wdrożona tymczasowa organizacja ruchu, polegająca na zamknięciu dwóch pasów ruchu w kierunku Żywca na odcinku od ul. Ignacego Krasickiego do wjazdu do firmy Prefabed wraz z wlotem i wylotem ul. gen. Bora-Komorowskiego. Zamknięcie nie będzie dotyczyło pojazdów MZK. Na czas realizacji robót drogowych sygnalizacja świetlna będzie działała w trybie pulsacyjnym. Objazd w obu kierunkach pomiędzy ulicami Żywiecką a gen. Bora-Komorowskiego zostanie poprowadzony ulicami Straconki i Leszczyńska lub alternatywnie ulicami ks. Józefa Poniatowskiego i Leszczyńską. Powyższe utrudnienia potrwają do 2 kwietnia 2020 r. i będą związane z wykonaniem ostatniej warstwy asfaltowej nawierzchni.


Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej informuje, że 25 marca 2020 r. na czas przebudowy ulicy Żywieckiej w Bielsku-Białej zostaną wdrożone tymczasowe organizacje ruchu, polegające na:
zamknięciu dwóch pasów ruchu w kierunku Żywca na odcinku od ul. Straconki do obiektu mostowego za ul. Górską. Na czas realizacji robót zmieniony zostanie program sterowania sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu z ul. Górską (sygnalizacja w trybie pulsacyjnym), przy zachowaniu pełnej przejezdności we wszystkich kierunkach.
zamknięciu dwóch pasów ruchu w kierunku Żywca na odcinku od wjazdu do zakładu Prefabed do ul. Górskiej wraz z wlotami ulic Bolesława Prusa, Juliana Ursyna Niemcewicza, Straconki oraz Bolesława Prusa (II wjazd). Objazd do zamkniętych ulic bocznych odbywać się będzie ulicami gen. Bora-Komorowskiego, Leszczyńską i Straconki.
Powyższe utrudnienia potrwają do 30 marca 2020 r. i będą związane z wykonaniem ostatniej warstwy asfaltowej nawierzchni. 


Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej informuje, że 5 marca 2020 r. zostanie zamknięty jeden pas ruchu na ulicy Żywieckiej na odcinku od ulicy Bolesława Prusa do ulicy Górskiej (jezdnia w kierunku Żywca). Wszystkie relacje na skrzyżowaniach będą umożliwione. Utrudnienia potrwają około dwa tygodnie. 


Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej informuje, że w dniu 23 stycznia 2020 r. zostanie zamknięty dla ruchu wlot ulicy Juliana Tuwima w ulicę Żywiecką od strony ulicy Władysława Broniewskiego. Ruch pomiędzy odcinkiem ulicy Juliana Tuwima a ulicą Żywiecką będzie się odbywał ulicą PCK. Prace drogowe na zamkniętym fragmencie ulicy potrwają około miesiąca.


Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej informuje, że w dniach 25 listopada 2019 r. oraz 27 listopada 2019 r., w związku z planowanym wykonaniem ostatniej warstwy nawierzchni asfaltowej na ulicy Żywieckiej, na odcinku od ulicy Władysława Łokietka do ulicy Ignacego Krasickiego, wprowadzone zostaną następujące utrudnienia w ruchu:

– 25 listopada 2019 r. wyłączone z ruchu będą dwa pasy jezdni w kierunku Żywca, zamknięte zostaną także wloty ulic: Juliana Tuwima (od strony centrum), Jana Karola Chodkiewicza i Józefa Poniatowskiego.
Ruch na ulicy Żywieckiej odbywać się będzie dwukierunkowo po pasach jezdni w kierunku centrum. Ulica Juliana Tuwima od strony centrum będzie funkcjonować jako droga bez przejazdu (ślepa) z wyjazdem do ronda na ul. PCK, natomiast pomiędzy ulicami Jana Karola Chodkiewicza i Józefa Poniatowskiego będzie wytyczony wjazd i wyjazd do znajdującego się między w/w ulicami osiedla.

– 27 listopada 2019 r. wyłączone z ruchu będą dwa pasy jezdni w kierunku centrum, zamknięte zostaną także wloty ulic: Juliana Tuwima od strony osiedla Złote Łany, Teofila Lenartowicza i Maksyma Gorkiego.
Ruch na ulicy Żywieckiej odbywać się będzie dwukierunkowo po pasach jezdni w kierunku Żywca.
Objazd dla ulic Juliana Tuwima, Teofila Lenartowicza i Maksyma Gorkiego w kierunku osiedla Złote Łany będzie realizowany: dla pojazdów osobowych ulicami: Marii Skłodowskiej-Curie lub Łagodną (dopuszczona zostanie możliwość lewoskrętu z ulicy Żywieckiej) i Akademii Umiejętności; dla autobusów MZK przejazd będzie dopuszczony naprzemiennie ulicą Teofila Lenartowicza (do godziny 12:00) oraz ulicą Juliana Tuwima (po godzinie 12:00).

25.10.2019.pdf
27.10.2019.pdf


Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej informuje, iż w dniu 28 października 2019 r. zostanie wprowadzona tymczasowa organizacji ruchu, polegająca na częściowym zamknięciu jezdni ul. Żywieckiej, na odcinku od ul. Poniatowskiego do ul. Bolesława Prusa (kierunek Żywiec). Ruch w kierunku Żywca będzie utrzymany z wykorzystaniem jednego z dotychczasowych pasów ruchu w kierunku centrum. Na skrzyżowaniu ul. Żywieckiej z ul. Bora-Komorowskiego niedozwolone będzie wykonywanie lewoskrętów z ul. Żywieckiej w ul. Łagodną oraz w ul. gen. Bora Komorowskiego. Objazd do ul. Łagodnej zostanie poprowadzony ul. Lenartowicza oraz ul. Akademii Umiejętności. Z kolei dojazd do ul. gen. Bora Komorowskiego będzie możliwy ul. Straconki oraz ul. Leszczyńską. Jednocześnie do ruchu zostanie dopuszczona jezdnia w kierunku centrum, od ul. Lenartowicza do ul. Bolesława Prusa wraz z pełną geometrią wlotu ul. Łagodnej. Utrudnienia potrwają przez ok. 4 miesiące.


Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej informuje, iż w dniu 28.09.2019 r. zostanie wprowadzona tymczasowa organizacji ruchu, polegająca na częściowym zamknięciu w godz. 7.00-13.00 skrzyżowania ul. ks. Stanisława Stojałowskiego z ul. Żywiecką (zamknięty zostanie wlot ul. ks. Stanisława Stojałowskiego). Objazd dla pojazdów osobowych i autobusów pomiędzy ul. Żywiecką i ul. ks. Stanisława Stojałowskiego prowadzony będzie ulicami: Romana Dmowskiego, Kierową, Władysława Broniewskiego oraz PCK.

Z kolei po godz. 13.00 przejezdność skrzyżowania ul. ks. Stanisława Stojałowskiego z ul. Żywiecką zostanie przywrócona, a zamknięty zostanie w całości wlot ul. PCK przy skrzyżowaniu z ul. Żywiecką. Objazd między ul. Żywiecką, a ul. PCK dla pojazdów osobowych i autobusów w obu kierunkach poprowadzony zostanie ul. Juliana Tuwima przy ręcznym kierowaniu ruchem na skrzyżowaniu ul. Żywieckiej z ul. Juliana Tuwima.

Na odcinku ul. Żywieckiej między ul. ks. Stanisława Stojałowskiego, a ul. PCK ruch będzie się odbywał dwukierunkowo, po jednym pasie ruchu w każdym kierunku, po jezdni w stronę Centrum.

Utrudnienia będą występować do 29.09.2019 r.


Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej informuje, iż w dniu 21.09.2019 r. zostanie wprowadzona tymczasowa organizacji ruchu, polegająca na częściowym zamknięciu w godz. 7.00-12.00 skrzyżowania ul. Lipnickiej z ul. Żywiecką (zamknięty zastanie wlot ul. Lipnickiej) oraz ul. Żywieckiej, k.Lwowska, na odcinku od ul. Tadeusza Rychlińskiego do ul. Lipnickiej. W związku z powyższym, objazd dla pojazdów osobowych pomiędzy ul. Żywiecką, a ul. Lipnicką, w obu kierunkach poprowadzony będzie ul. Akademii Umiejętności oraz ul. Marii Skłodowskiej-Curie.

Z kolei objazd dla autobusów poprowadzony zostanie w obu kierunkach ul. Akademii Umiejętności oraz ul. Cmentarną (na ul. Cmentarnej będzie obowiązywał ruch wahadłowy – sterowany ręcznie). Szczegółowe informacje o kursowaniu autobusów zostały zamieszczone na stronie rozklady.bielsko.pl w zakładce komunikaty.

Z kolei od godz. 12.00 przywrócona zostanie przejezdność na skrzyżowaniu ul. Lipnickiej z ul. Żywiecką. Jednocześnie zostanie zamknięty wlot ul. Marii Skłodowskiej-Curie (od strony ul. Żywieckiej). Dojazd będzie możliwy od ul. Akademii Umiejętności.

Na ul. Żywieckiej (na odcinku od ul. Lipnickiej do ul. Marii Skłodowskiej-Curie) ruch będzie się odbywał dwukierunkowo, po jednym pasie ruchu w każdym kierunku, po jezdni w stronę Żywca.

Utrudnienia będą występować do 22.09.2019 r.

rys-1.pdf


Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej informuje, że 19.08.2019 r. zostanie wprowadzona tymczasowa organizacji ruchu, polegająca na zamknięciu dwóch pasów ruchu w kierunku centrum na odcinku od obiektu mostowego przy ulicy Górskiej do ulicy Straconki wraz z połową wlotu ulicy Górskiej. Wszystkie relacje w obrębie skrzyżowania ulic: Żywieckiej, Górskiej będą przejezdne. Czas obowiązywania tymczasowej organizacji ruchu – ok. 1,5 miesiąca.


Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej informuje, iż w dniu 15.07.2019 r. zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu, polegająca na zamknięciu dwóch pasów ruchu w kierunku centrum na odcinku od ul. Bolesława Prusa do ul. Gabrieli Zapolskiej. Zamknięty będzie również wjazd z ul. Żywieckiej w ul. Marii Skłodowskiej-Curie (w obu kierunkach) oraz nie będzie możliwości wykonywania lewoskrętów z ul. Żywieckiej na skrzyżowaniu z ul. gen. Bora-Komorowskiego i Łagodną. Zachowana zostanie przejezdność z ulic: Juliana Tuwima, Maksyma Gorkiego i Ignacego Krasickiego do ul. Żywieckiej tylko w jedną stronę.
Na czas realizacji robót wprowadzone zostaną następujące objazdy:
– do ul. gen. Bora-Komorowskiego z ul. Żywieckiej od strony Żywca ulicami Straconki i Leszczyńską,
– do ul. Łagodnej z ul. Żywieckiej od strony centrum ulicami Teofila Aleksandra Lenartowicza i Akademii Umiejętności,
– do ul. Marii Skłodowskiej-Curie z ul. Żywieckiej, z obu kierunków ulicami Teofila Aleksandra Lenartowicza i Akademii Umiejętności.
Jednocześnie z wprowadzoną powyższej organizacją ruchu, przywrócona zostanie pełna przejezdność jezdni w kierunku Żywca na skrzyżowaniu z ul. PCK, na skrzyżowaniu z ul. Juliana Tuwima oraz na odcinku od ulicy Teofila Aleksandra Lenartowicza do ul. gen. Bora-Komorowskiego. Czas obowiązywania powyższej organizacji ruchu – październik 2019 r.

Podkład mapowy „© autorzy OpenStreetMap”


Miejski Zarząd Dróg informuje, iż w dniu 21.06.2019 r. zostanie wprowadzona tymczasowa organizacji ruchu, polegająca na zamknięciu dwóch pasów ruchu w kierunku Żywca na odcinku za ul. Straconki do obiektu mostowego za ul. Górską. Na czas realizacji robót zmieniony zostanie program sterowania sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu ulic: Żywiecka, Górska, zostanie jednak zachowana pełna przejezdność we wszystkich kierunkach. Tymczasowa organizacja ruchu będzie obowiązywać przez około miesiąc.

Rys. 1.pdf


Miejski Zarząd Dróg informuje, iż w dniu 01.04.2019 r. zostanie wprowadzona tymczasowa organizacji ruchu, polegająca na zamknięciu dwóch pasów ruchu w kierunku Żywca na ul. Żywieckiej na odcinku od ul. Tuwima do ul. Księcia Józefa Poniatowskiego włącznie z wlotami ulic Jana Karola Chodkiewicza (tylko wjazd) oraz ul. Księcia Józefa Poniatowskiego (tylko wyjazd w prawo). Nie będzie można również skręcić w lewo w ul. Teofila Aleksandra Lenartowicza z kierunku jazdy na Żywiec (za wyjątkiem MZK).
W związku z powyższymi ograniczeniami wprowadzone zostaną następujące objazdy:
– do ul. Teofila Aleksandra Lenartowicza z kierunku jazdy na Żywiec ulicami Marii Skłodowskiej-Curie i Akademii Umiejętności;
– do ul. Księcia Józefa Poniatowskiego i z ul. Księcia Józefa Poniatowskiego na ul. Żywiecką w kierunku centrum ulicami Leszczyńską i gen. Bora-Komorowskiego.
Utrzymany zostanie dojazd do stacji Orlen i sklepu Aldi.

Powyższa organizacja ruchu będzie obowiązywać przez około 3 miesiące.

Rys_03_TOR_P4_Etap_2


Miejski Zarząd Dróg informuje, iż w dniu 21.03.2019 r. zostanie wprowadzona tymczasowa organizacji ruchu, polegająca na zamknięciu dwóch pasów ruchu w kierunku centrum na ul. Żywieckiej na odcinku od ul. Teofila Aleksandra Lenartowicza do ul. Juliana Tuwima. Przystanek autobusowy będzie funkcjonował w dotychczasowej lokalizacji.
Powyższa organizacja ruchu będzie obowiązywać do 01.04.2019 r.


Miejski Zarząd Dróg informuje, iż w dniu 20.03.2019 r. zostanie wprowadzona tymczasowa organizacji ruchu, polegająca na zamknięciu dwóch pasów ruchu w kierunku Żywca na ul. Żywieckiej na odcinku od wjazdu do zakładu Prefabed do ul. Górskiej wraz z wlotami ulic Bolesława Prusa, Juliana Ursyna Niemcewicza, Straconki i Bolesława Prusa – II wjazd.
W związku z powyższym objazd do zamkniętych ulic odbywać się będzie ulicami gen. Bora-Komorowskiego, Leszczyńską oraz Straconki.
Powyższa organizacja ruchu będzie obowiązywać przez około 3 miesiące. Jednocześnie dopuszczone do ruchu zostaną zamknięte w tej chwili dwa pasy ruchu w kierunku Centrum na tym samym odcinku.

Rys_04_TOR_P3_Etap_1B

Rys_05_TOR_P3_Etap_1B_Objazd


Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej informuje, o wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu, która polega na:
– zamknięciu dwóch wewnętrznych pasów ruchu na odcinku od ul. Teofila Aleksandra Lenartowicza do ul. Księcia Józefa Poniatowskiego – schemat nr 6;
– zamknięciu dwóch pasów ruchu w jednym kierunku na odcinku od ul. Bolesława Prusa do przystanku autobusowego przed ul. Straconki (strona lewa, kierunek do centrum) – schemat nr 2;
– zamknięciu dwóch pasów ruchu w jednym kierunku na odcinku od przystanku Żywiecka Stojałowskiego do ul. Tadeusza Rychlińskiego (lewa strona, kierunek do Żywca) – schemat nr 2.

schemat nr 6
schemat nr 2


Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej informuje, iż dnia 27.08.2018 r. zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu na ul. Żywieckiej – na odcinku od skrzyżowania z ul. Maksyma Gorkiego do skrzyżowania z ul. Straconki. Prace potrwają do końca października. Zakres prac przedstawiają załączniki.

Etap 3-1a
Etap 3-1b


Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej informuje, o planowanym wprowadzeniu w dniu 22.08.2018 r. następujących ograniczeń w ruchu kołowym, zgodnie z pozytywnie zaopiniowanym projektem tymczasowej organizacji ruchu , dla ulicy Żywieckiej w Bielsku-Białej:

  • etap 1A_0 poszerzony o etap 1A_1 – zamknięcie dwóch pasów ruchu w kierunku Żywca od kościoła Opatrzności Bożej do ul. Łokietka wraz z zamknięciem lewej strony wlotu ul. PCK w ul. Żywiecką. Przy wprowadzeniu powyższej organizacji ruchu zmienione zostanie sterowanie sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu ul. Żywieckiej/PCK oraz lokalizacja dwóch przystanków autobusowych w kierunku Żywca; przystanek przy kościele Opatrzności Bożej zostanie przesunięty o około 50 m w stronę ul. Stojałowskiego natomiast przystanek przy skrzyżowaniu z ul. PCK zostanie przesunięty o około 70 m.

Rys_02_TOR_Etap_1A_0

Rys_03_TOR_Etap_1A_1


Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej informuje, o wprowadzeniu w dniu 23.07.2018r., następujących dodatkowych ograniczeń w ruchu kołowym, zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu:

• strona prawa (kierunek Żywiec), zamknięcie jednego skrajnego pasa na wysokości kościoła przy skrzyżowaniu z ul. Stojałowskiego,

• strona lewa (kierunek centrum) zamknięcie dwóch pasów w tym samym kierunku – na długości budynku Spomet,

• strona lewa (kierunek centrum) zamknięcie dwóch pasów w tym samym kierunku przy skrzyżowaniu z ul. Gabrieli Zapolskiej,

• zamknięcie chodnika (przejście drugą stroną ulicy), strona prawa (kierunek Żywiec) od ul. Cmentarnej do przejścia przy stadionie. Prace potrwają do 1.10.2018 roku.

powrót