Rozbudowa DK 52 (ul. Żywieckiej) w Bielsku-Białej

Miejski Zarząd Dróg informuje, iż w dniu 01.04.2019 r. zostanie wprowadzona tymczasowa organizacji ruchu, polegająca na zamknięciu dwóch pasów ruchu w kierunku Żywca na ul. Żywieckiej na odcinku od ul. Tuwima do ul. Księcia Józefa Poniatowskiego włącznie z wlotami ulic Jana Karola Chodkiewicza (tylko wjazd) oraz ul. Księcia Józefa Poniatowskiego (tylko wyjazd w prawo). Nie będzie można również skręcić w lewo w ul. Teofila Aleksandra Lenartowicza z kierunku jazdy na Żywiec (za wyjątkiem MZK).
W związku z powyższymi ograniczeniami wprowadzone zostaną następujące objazdy:
– do ul. Teofila Aleksandra Lenartowicza z kierunku jazdy na Żywiec ulicami Marii Skłodowskiej-Curie i Akademii Umiejętności;
– do ul. Księcia Józefa Poniatowskiego i z ul. Księcia Józefa Poniatowskiego na ul. Żywiecką w kierunku centrum ulicami Leszczyńską i gen. Bora-Komorowskiego.
Utrzymany zostanie dojazd do stacji Orlen i sklepu Aldi.

Powyższa organizacja ruchu będzie obowiązywać przez około 3 miesiące.

Rys_03_TOR_P4_Etap_2


Miejski Zarząd Dróg informuje, iż w dniu 21.03.2019 r. zostanie wprowadzona tymczasowa organizacji ruchu, polegająca na zamknięciu dwóch pasów ruchu w kierunku centrum na ul. Żywieckiej na odcinku od ul. Teofila Aleksandra Lenartowicza do ul. Juliana Tuwima. Przystanek autobusowy będzie funkcjonował w dotychczasowej lokalizacji.
Powyższa organizacja ruchu będzie obowiązywać do 01.04.2019 r.


Miejski Zarząd Dróg informuje, iż w dniu 20.03.2019 r. zostanie wprowadzona tymczasowa organizacji ruchu, polegająca na zamknięciu dwóch pasów ruchu w kierunku Żywca na ul. Żywieckiej na odcinku od wjazdu do zakładu Prefabed do ul. Górskiej wraz z wlotami ulic Bolesława Prusa, Juliana Ursyna Niemcewicza, Straconki i Bolesława Prusa – II wjazd.
W związku z powyższym objazd do zamkniętych ulic odbywać się będzie ulicami gen. Bora-Komorowskiego, Leszczyńską oraz Straconki.
Powyższa organizacja ruchu będzie obowiązywać przez około 3 miesiące. Jednocześnie dopuszczone do ruchu zostaną zamknięte w tej chwili dwa pasy ruchu w kierunku Centrum na tym samym odcinku.

Rys_04_TOR_P3_Etap_1B

Rys_05_TOR_P3_Etap_1B_Objazd


Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej informuje, o wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu, która polega na:
– zamknięciu dwóch wewnętrznych pasów ruchu na odcinku od ul. Teofila Aleksandra Lenartowicza do ul. Księcia Józefa Poniatowskiego – schemat nr 6;
– zamknięciu dwóch pasów ruchu w jednym kierunku na odcinku od ul. Bolesława Prusa do przystanku autobusowego przed ul. Straconki (strona lewa, kierunek do centrum) – schemat nr 2;
– zamknięciu dwóch pasów ruchu w jednym kierunku na odcinku od przystanku Żywiecka Stojałowskiego do ul. Tadeusza Rychlińskiego (lewa strona, kierunek do Żywca) – schemat nr 2.

schemat nr 6
schemat nr 2


Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej informuje, iż dnia 27.08.2018 r. zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu na ul. Żywieckiej – na odcinku od skrzyżowania z ul. Maksyma Gorkiego do skrzyżowania z ul. Straconki. Prace potrwają do końca października. Zakres prac przedstawiają załączniki.

Etap 3-1a
Etap 3-1b


Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej informuje, o planowanym wprowadzeniu w dniu 22.08.2018 r. następujących ograniczeń w ruchu kołowym, zgodnie z pozytywnie zaopiniowanym projektem tymczasowej organizacji ruchu , dla ulicy Żywieckiej w Bielsku-Białej:

  • etap 1A_0 poszerzony o etap 1A_1 – zamknięcie dwóch pasów ruchu w kierunku Żywca od kościoła Opatrzności Bożej do ul. Łokietka wraz z zamknięciem lewej strony wlotu ul. PCK w ul. Żywiecką. Przy wprowadzeniu powyższej organizacji ruchu zmienione zostanie sterowanie sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu ul. Żywieckiej/PCK oraz lokalizacja dwóch przystanków autobusowych w kierunku Żywca; przystanek przy kościele Opatrzności Bożej zostanie przesunięty o około 50 m w stronę ul. Stojałowskiego natomiast przystanek przy skrzyżowaniu z ul. PCK zostanie przesunięty o około 70 m.

Rys_02_TOR_Etap_1A_0

Rys_03_TOR_Etap_1A_1


Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej informuje, o wprowadzeniu w dniu 23.07.2018r., następujących dodatkowych ograniczeń w ruchu kołowym, zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu:

• strona prawa (kierunek Żywiec), zamknięcie jednego skrajnego pasa na wysokości kościoła przy skrzyżowaniu z ul. Stojałowskiego,

• strona lewa (kierunek centrum) zamknięcie dwóch pasów w tym samym kierunku – na długości budynku Spomet,

• strona lewa (kierunek centrum) zamknięcie dwóch pasów w tym samym kierunku przy skrzyżowaniu z ul. Gabrieli Zapolskiej,

• zamknięcie chodnika (przejście drugą stroną ulicy), strona prawa (kierunek Żywiec) od ul. Cmentarnej do przejścia przy stadionie. Prace potrwają do 1.10.2018 roku.

powrót