Rozbudowa ul. Władysława Broniewskiego na odcinku od ul. PCK do ul. Juliana Tuwima oraz ul. Juliana Tuwima na odcinku od ul. Władysława Broniewskiego do ul. Joachima Lelewela

Realizując polecenie Prezydenta Miasta, Miejski Zarząd Dróg opracował dokumentację projektową dla przedmiotowego zadania. W ramach inwestycji planowana jest rozbudowa dróg gminnych w zakresie budowy ciągów pieszych i rowerowych.

Zakres prac:
– rozbudowa ulic, ujednolicenie geometrii
– budowa drogi dla rowerów wraz z przejazdem przez ul. Żywiecką
– przebudowa istniejących miejsc postojowych
– przebudowa zjazdów w niezbędnym zakresie
– wprowadzenie elementów uspokojenia ruchu
– przebudowa oświetlenia ulicznego
– przebudowa infrastruktury technicznej
– wycinka zieleni oraz nasadzenie zieleni zgodnie z wytycznymi Ogrodnika Miejskiego

Plan_Tuwima_1.pdf
Plan_Tuwima_2.pdf
Plan_Tuwima_3.pdfPrzekroje_Tuwima_1.pdf
Przekroje_Tuwima_2.pdf

powrót